Міністерство освіти і науки видало методичні рекомендації про те, як оцінювати учнів 3-х та 4-х класів, які вчаться за новим стандартом.

Вони є в наказі №1146 від 16 вересня, який опублікували на сайті МОН.

Для учнів третіх та четвертих класів застосовується формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне) оцінювання.

Формувальне оцінювання здійснюється через:

  • педагогічне спостереження учителя за навчальною та іншими різновидами діяльності учнів;
  • аналіз портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;
  • самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;
  • оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;
  • застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

«Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних судженнях учителя / учнів / батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Оцінні судження вчителя мають бути об’єктивними, конкретними, чіткими, лаконічними, доброзичливими, слугувати зразком для формулювання оцінних суджень учнями.

В оцінному судженні відображають прогрес учнів та поради щодо подолання утруднень, за їхньої наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмових вимог», — наголошують у відомстві.

Вчителям не потрібно виводити середні тематичні, семестрові та річні оцінки.

«У журнал та свідоцтво досягнень виставляється рівень за кожен результат навчання з навчальних предметів / інтегрованих курсів наприкінці кожного навчального семестру (триместру) та навчального року. Річним оцінюванням є результати навчання учнів за останній семестр (триместр)», — пояснили у МОН.

У свідоцтві досягнень має бути розгорнута інформація про сформованість наскрізних умінь учнів та рівні результатів навчання.

Наскрізні уміння позначаються словами:

  • «має значні успіхи»;
  • «демонструє помітний прогрес»;
  • «досягає результату за допомогою дорослих»;
  • «потребує значної уваги і допомоги».

Рівень сформованості умінь школярів вчитель визначає на основі педагогічних спостережень та аналізу їхніх портфоліо.

Також вчитель може сам визначати графічні позначки для заповнення свідоцтва.

Заповнене свідоцтво підписує вчитель та батьки. Його оригінал надають батькам, а завірена копія зберігається в особових справах учнів у школі, передає сайт «НУШ».

Детальніше з рекомендаціями можна ознайомитись у документах нижче:

Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи

Завантажити: Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи
Завантажити: Свідоцтво досягнень
Завантажити: Критерії оцінювання предметів та свідоцтво оцінювання

Фото: https://ua.depositphotos.com/

Поділитися цією статтею
Автор: