У Міністерстві освіти і науки розробили нову модель оцінювання для перших класів. Модель дозволяє оцінити процес навчання, його прогрес, а не результат.

Оцінювання здійснюватиметься за так званими Свідоцтвами досягнень, в яких відмічаються, крім необхідних навичок з усіх предметів, також такі характеристики, як співпраця, вміння вирішувати конфлікти мирним шляхом, дотримання відповідальності за свої дії тощо. Оцінка повинна відповідати одному з таких параметрів: «має значні успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з допомогою вчителя», «потребує значної уваги і допомоги».При заповненні зразку Свідоцтва досягнень пропонується відмічати визначення рівня у довільній формі (графічні знаки). Батькам видають два екземпляри зразків Свідоцтва. Один залишається вдома, інший з підписом та з побажаннями батьків повертається в школу і зберігається в особовій справі.

Документ уже надіслали в школи, які пілотують новий стандарт початкової освіти. За результатами оцінювання в цих класах і зворотного зв’язку від учителів МОН внесе корективи і надасть нову форму оцінювання всім першим класам для 2018/2019 навчального року.

МОН також розробило методичні рекомендації до оцінювання учнів першого класу. Відтак Свідоцтва досягнень фактично впроваджують формувальне оцінювання, що передбачає відстеження особистісного розвитку учнів та хід набуття ними навчального досвіду і компетентностей. Воно дає змогу вчителю відповідним чином адаптувати освітній процес.У документі зазначається, що молодші школярі потребують оцінки не стільки результату, скільки процесу навчання. Кожен учень має власний стиль і темп навчання. Тому важливо усвідомлювати, що оцінювання учня вчителем не повинно стати причиною заниженої самооцінки молодшого школяра, що неминуче позначається на його навчальній мотивації й успішності.

Одним із важливих етапів формульного оцінювання є забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія).

Поділитися цією статтею