Міністерство освіти і науки України роз’яснило, як будуть врегульовані важливі моменти в дистанційному навчанні.

Запровадження дистанційного навчання

Якщо дистанційне навчання потрібно запровадити через карантинні або інші надзвичайні обставини — учнів не треба переводити на дистанційну форму освіти. Відповідно, немає потреби збирати щодо цього заяви від батьків. Технології дистанційного навчання можуть використовуватись за рішенням педради в потрібному обсязі — зокрема, це може бути змішане навчання.

Для учнів, які не мають доступу до інтернету або технічних засобів навчання, слід використовувати ті засоби комунікації, які вони мають — наприклад, телефон.

Також особливу увагу слід приділити організації дистанційного навчання для учнів з особливими освітніми потребами — їм потрібна підтримка з боку асистента вчителя та/або асистента учня.

Якщо батьки самі вирішують перевести дитину на дистанційне навчання на постійно, незалежно від офіційного рішення про використання цієї форми в школі, необхідно звернутися до закладу освіти, який надає послуги саме за дистанційною формою навчання (а не вимагати переведення на дистанційну форму учня у звичайному закладі, в якому він досі навчався, за бажанням батьків). Такий заклад освіти може бути державний, комунальний або приватний. Але він повинен мати відповідне забезпечення для організації саме дистанційної форми навчання — комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні освітні ресурси тощо. Про це обов’язково має бути вказано на його сайті. Якщо така школа є державною або комунальною, то навчання в ній є безоплатним для всіх учнів.

Уроки

Під час дистанційного навчання зміст освіти і кількість годин для його опанування не скорочується.

Проводити всі уроки синхронно, тобто онлайн, з використанням відеоінструментів Skype, Zoom тощо, не потрібно.

Частину завдань та роз’яснень учителі можуть надавати, а учні виконувати асинхронно, тобто окремо у зручний для них час. До таких належить самостійне виконання завдань. Також учителі можуть записувати лекції та надавати учням текстові матеріали для опанування.

Під час навчання онлайн вчителям слід обов’язково приділяти увагу вправам для очей та постави учнів.

Оцінювання

Поточне і тематичне оцінювання результатів навчання учнів вчителі проводять дистанційно. Але кількість робіт, які виконують учні для такого оцінювання (з фіксацією оцінки у класному журналі), не повинна бути надмірною і перевантажувати учнів.

Дистанційне навчання (на відміну від сімейного навчання та екстернату) забезпечує постійний вчительський супровід, регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм за потреби підтримки в опануванні навчального матеріалу.

Поділитися цією статтею