Міністерство освіти і науки надало лист-роз’яснення щодо виконання деяких норм нещодавно ухваленого Закону «Про освіту». Детальніше з ним можна ознайомитися за посиланням.

У роз’ясненні йдеться про:

  • термінологічні зміни (зокрема, у всіх відповідних документах варто замість терміна «загальноосвітній навчальний заклад» використовувати «заклад загальної середньої освіти», а термін «навчально-виховний процес» замінити терміном «освітній процес»);
  • переоформлення установчих документів закладів освіти згідно з новим Законом протягом наступних п’яти років;
  • прозорість та інформаційну відкритість закладу освіти (з 28 вересня 2017 року всі заклади освіти зобов’язані оприлюднювати всю зазначену в статті 30 Закону інформацію та документи на своїх веб-сайтах або веб-сайтах своїх засновників);
  • систему забезпечення якості освіти (функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти забезпечує керівник закладу освіти в межах наданих йому Законом повноважень. Будь-яких перехідних положень, які відтерміновують запровадження в закладах освіти внутрішньої системи забезпечення якості освіти, Закон не містить, що вимагає від кожного керівника закладу освіти вже зараз організовувати розбудову такої системи. Важливою складовою внутрішньої системи забезпечення якості освіти є також академічна доброчесність, і частини 7 і 8 статті 42 Закону вже дозволяють закладам освіти своїми внутрішніми положеннями визначити конкретні види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності, а також затвердити порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності);
  • доступ до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами (у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків інклюзивна та/або спеціальна група або клас утворюється в обов’язковому порядку);
  • ліцензування освітньої діяльності закладів освіти (відповідно до Закону «державні і комунальні заклади системи дошкільної і загальної середньої освіти, що діють на день набрання чинності цим Законом, отримують ліцензію без проходження процедури ліцензування. Заклади освіти всіх форм власності, що створюються після набрання чинності цим Законом, ліцензуються на загальних засадах»);
  • атестацію закладів освіти (атестація закладів освіти вже не належить до повноважень відповідних місцевих органів управління і не існує як форма державного нагляду (контролю) чи інструмент забезпечення якості освіти. Відповідно, проведення атестації є безпідставним і правових наслідків її проведення немає. Разом з тим, у системі загальної середньої освіти буде запроваджено інший плановий захід державного нагляду – інституційний аудит, зміст та особливості проведення якого визначені статтею 45 Закону України «Про освіту»);
  • управління закладом освіти;
  • обрання керівника закладу загальної середньої освіти (у МОН зазначають, що конкурс директорів має проводитись для посад, що стали вакантними після набрання чинності новим Законом. Тобто звільняти директорів, які зараз працюють, та набирати нових ніхто не буде);
  • призначення працівників закладів загальної середньої освіти (всі питання прийняття та звільнення з роботи працівників, а також усі інші питання, що витікають з трудових відносин, вирішує керівник закладу освіти відповідно до трудового законодавства).
Поділитися цією статтею