Вісім ігор з LEGO для 1 класу на вирішення проблемних завдань

cover_lego_7
Автор тексту: Олена Юрченко
Зображення: Гра по-новому, навчання по іншому

Учителі початкової школи готуються  застосовувати LEGO у роботі. Тож різноманітні вправи зараз будуть у нагоді, а тим паче – ті, які розвивають критичне мислення, вміння вправлятися з проблемним завданням, оцінювати ризики та навіть розвивати власний стиль виконання завдань.

Кидай і складай

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

математичній грамотності, вибудовувати послідовність дій, приймати рішення, оцінювати ризики, конструктивно керувати емоціями, працювати з іншими на результат.

Поради та хитрощі:

• Дану гру бажано проводити на стій­ кій поверхні.

Screenshot_69

Основні завдання:

1. Діти об’єднуються в групи по 6 учасників. Кожна група отримує по два гральних куби­ ки та по ЗО цеглинок розміром 2х4.

2. На початку гри на середину столу/поверхні кладуться дві цеглинки одна біля одної.

З. Діти у групі по черзі кидають два гральних кубики. Загальна кількість крапочок, які ви­ пали на обох кубиках, – це кількість шти­ рів, які повинні залишитися накритими/не­ накритими цеглинками. У такий спосіб діти будують спільну вежу. Головною умовою побудови є те, що щоразу наступний гра­ вець ставить цеглинки зверху на попере­ дні.

4. У процесі будівництва дітям потрібно пам’ятати не лише про кількість штирів, які треба накрити/залишити ненакритими, але й контролювати стійкість вежі, щоб вона не впала.

5. Якщо дитина не може накрити відповідну кількість штирів, то вона може кинути кубик ще раз або пропустити хід.

Запитання до дітей

• Як будувати вежу, щоб вона була стійкою?
• Як перевірити чи ваша вежа стійка?

Варіант: Математична башта

Педагог пропонує дітям записувати кількість накритих/ненакритих шти­рів.
Після закінчення гри педагог про­понує дітям виконати наступні ма­тематичні завдання (порахувати загальну кількість накритих/ненакритих штирів, додати накриті/ненакриті штирі на 1 і 2 поверхах, на З і 4 поверхах тощо/ визначити найбільшу чи найменшу кількість накритих/ ненакритих штирів/ по­ рівняти кількість штирів на різних поверхах.

Парашут

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

формулювати припущення та перевіряти їх на практиці, експериментувати і робити висновки, творчо підходити до виконання завдання, співпрацювати в команді.

Поради та хитрощі:

• Перед початком вправи проведіть попереднє тестування, щоб враху­ вати відповідність кількості цегли­ нок до розмірів парашута.
• Діти можуть протестувати свої па­рашути в приміщенні, а потім усі разом піти на вулицю, де почнуться справжні змагання із запуску пара­шутів.

Screenshot_70

Основні завдання:

1. Діти у командах (по 3-5) отримують набір для творчості (папір, тканини. поліетилено­ ві пакетики), який вони використають для створення парашута. Крім того, кожна гру­па отримає набір цеглинок однаковий за формою і кількістю.

2. Кожна група створює парашут та будує конструкцію, використовуючи всі надані це­глинки. Потім цю конструкцію діти приєдну­ють до парашута.

З. Коли усі групи збудують свої конструкції, приєднають до парашутів, необхідно за­пустити їх з висоти (витягнутої вгору руки, висоти столу, стоячи на стільці тощо)

4. Команда, чия конструкція не розбилася, стає переможцем.

Запитання до дітей

• Від чого залежить рівномірний спуск пара­шута?
• За яких умов купол парашута найкраще за­повнюється повітрям?
• Для чого потрібні парашути? Хто або що на ньому може спускатися?

Варіант: Спуск парашутиста

Педагог пропонує дітям побудувати конструкцію так, щоб у ній безпечно приземлився парашутист – LEGO чоловічок.

Де цеглинка?

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

просторово мислити, співпрацювати, застосовувати раніше вивчене.

Screenshot_71

Основні завдання:

1) Педагог пропонує кожній дитині взяти по 6 цеглинок різних кольорів. Діти з’єднують цеглинки будь-яким способом і заповнюють заздалегідь підготовлені педагогом картки.

Наприклад:
1. цеглинка знаходиться над. _

2. цеглинка знаходиться під——
з. цеглинка знаходиться праворуч від——
4. цеглинка знаходиться за——–
5. цеглинка знаходиться між та——-
2) Після виконання завдання діти обмінюють­ся заповненими картками та конструкціями та перевіряють один одного.

Більший, найбільший, менший, найменший

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

розрізняти поняття «форма», «об’єм», просторово мислити, співвідносити розмір, виконувати проблемні завдання.

Поради та хитрощі:

• Перед початком виконання вправи варто обговорити з дітьми поняття «форма» та «об’єм»

Screenshot_72

Основні завдання:

1. Діти, кожен самостійно чи у парах, будують пласку геометричну фігуру як на малюнку, використовуючи цеглинки розміром 2х2.

2. Після цього попросіть дітей збудувати ще дві таких фігури, проте одна повинна бути збільшеним, а інша зменшеним варіантом першої фігури.

З. Кожна дитина демонструє свої фігури і по­ яснює, як їй вдалося збільшити чи змен­ шити розмір фігури.

Запитання до дітей

• Яким способом ви перевіряли, що фігури більші або менші відносно першої фігури?
• Яким способом можна перевірити, що всі побудовані фігури мають однакову форму?

Варіант: Найбільша фігура

Педагог пропонує дітям використо­ вуючи лише певну кількість цегли­нок (наприклад 25) збудувати най­більшу фігуру.

Кубик-звисайлик

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

з упевненістю братися за нові завдання, розвивати власний стиль виконання завдань, логічно обрунтовувати власну думку.

Поради та хитрощі:

• Якщо для будівництва конструкції ЗО цеглинок забагато, то можна дати завдання, використовувати якомога меншу кількість цеглинок, щоб зба­ лансувати/врівноважити куб.

Screenshot_73

Основні завдання:

1. Діти обирають по 4 цеглинки розміром 2х4 і будують куб.

2. Кожна дитина може взяти не більше ЗО це­ глинок (розміром 2х4), щоб побудувати кон­струкцію, яка б дозволила, кубу звисати зі столу. (Зразок див. на малюнку.)

З. Якщо конструкція може втримати куб з 4-ох цеглинок, нехай діти додадуть до кубу ще 2 цеглинки розміром 2х4 і перевірять, чи втримає їхня конструкція куб.

4. Діти збільшують розмір куба, допоки кон­струкція не впаде.

5. Діти змінюють конструкцію, щоб вона втри­мала більший куб.

Запитання до дітей

• У кого куб знаходиться найвище/найнижче над підлогою?
• Яка частина конструкції довша – та, що на столі, чи та, що звисає? Чому?

Діаграми з цеглинок

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

будувати математичні моделі, висловлювати і тлумачити поняття, збирати та обробляти інформацію, творчо підходити до вирішення проблемних завдань, спілкуватись з однолітками, формулювати та ставити питання

Поради та хитрощі:

• Запитання повинно мати обмеже­ну кількість варіантів для відповіді, щоб діти могли обрати один варіант, тобто одну цеглинку відповідного кольору.
• По закінченню попросіть дітей пе­ренести інформацію на папір та під­писати результати.

Screenshot_74

Основні завдання:

1. У парах діти визначають питання, яке вони хочуть поставити іншим дітям. Наприклад: Який фрукт подобається найбільше: яблу­ко, банан чи апельсин? При цьому кожен з варіантів, які діти підбирають, повинен відповідати цеглинці певного кольору, на­ приклад: яблуко – цеглинка зеленого ко­льору, банан – цеглинка жовтого кольору, апельсин – цеглинка помаранчевого ко­ льору. Запитання повинно мати обмежену кількість варіантів для відповіді, щоб діти могли обрати один варіант, тобто одну це­ глинку відповідного кольору.

2. Діти збирають у будь-яку ємність цеглинки відповідних кольорів.

З. Після цього, ходять від пари до пари і ставлять своє питання. Відповідаючи на запитання, діти обирають цеглинку і став­лять її на пластину, складаючи цеглинки одного кольору у стовпчик (як на малюнку).

4. Діти, які ставили питання, розповідають, яких відповідей було найбільше/наймен­ше, що їхні товариші люблять найбільше/ найменше.

Варіант: Збираємо дані

1. Коли діти зрозуміли на прикладі однієї пари, як збирати дані, про­ведіть з ними взаємне опитування, коли у кожної пари в групі є своє за­питання.

2. Пари можуть утворити два кола – внутрішнє та зовнішнє. Зо­внішнє за сигналом педагога зміщу­ється на одну пару по колу, а діти відповідають на взаємні запитан­ня, обираючи відповідні цеглинки, та ставлять їх на базові пластинки пари. Потім кожна пара розповідає всім дітям про результати свого опитування.

Перегони

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

формулювати припущення та перевіряти їх на практиці, експериментувати і робити висновки, творчо підходити до виконання завдання, співпрацювати в команді.

Поради та хитрощі:

•Переконайтеся, що у вас в наявнос­ті достатньо колес, осей та інших деталей для будівництва автівок. Оскільки кожен набір відрізняється один від одного, можливо, потрібно буде пошукати додаткові деталі.

Основні завдання:

1. Підготуйте схил, з якого діти зможуть за­ пускати свої авто.

2. Діти у командах (по 3-4) будують авто, ви­ користовуючи 4 однакових колеса і макси­мум 2 пластини/ цеглинки. Діти перевіря­ ють свої авто на підготовленому схилі.

З. Роблять зміни у своїх автівках, щоб вони рухалися швидше і знову перевіряють свої авто на схилі.

4. Перед змаганням діти можуть роздивитися автівки своїх товаришів і, можливо, перед­бачити, яка автівка заїде далі всіх, при цьо­му пояснюючи, чому вони так вважають.

5. Перемагає команда, чия автівка заїхала далі всіх.

Запитання до дітей

• Як ви думаєте, машина якої моделі проїде якнайдалі?
• Від чого залежить швидкість автівки/до­вжина шляху, яку вона може проїхати?
• Які заходи безпеки є в автівках?

Варіант: Ти – мені, я -тобі

1. Запропонуйте одній команді ді­тей лише колеса, другій – пласти­ ни, третій – цеглинки тощо.

2. Діти мають домовитись та обміня­тись, щоб зібрати достатню кількість деталей для створення своєї автівки та влаштувати перегони.

З. Приклеїти на підлозі папір на від­ стані приблизно два метри від схи­лу і запропонувати дітям, збудува­ти таку автівку, яка б зупинилася на папері.

Лабіринт

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

творчо виконувати проблемні завдання, експериментувати, робити і перевіряти припущення

Поради та хитрощі:

• Діти можуть об’єднати 2 чи, навіть, 4 лабіринти у один великий. Таким чином, ускладнюється завдання і дітям веселіше проходити лабі­ринт.

Основні завдання:

1. Запропонуйте дітям побудувати лабіринт на пластині.

2. Діти в парах обмінюються своїми лабірин­ тами. Кожна дитина отримує міні-фігурку або м’ячик.

З. Запропонуйте дітям пройти лабіринт, пере­ ставляючи міні-фігурку або перекочуючи м’яч.

4. Коли дитина пройшла лабіринт, вона об­ мінюється з іншою дитиною, щоб пройти новий лабіринт. Таким чином, діти можуть пройти усі лабіринти.

Запитання до дітей

• Що таке лабіринт?
• Від чого залежить складність лабіринту?

Варіант: Квест-лабіринт

1. До об’єднаних лабіринтів педагог додає гральний кубик та пропонує дітям придумати питання/завдання для квест-лабіринту.

2. Завдання «розміщують» в лабі­ринті (колір або форма цеглинки відповідає запитанню/завданню, яке придумав певний учасник).

З. Кількість крапок, що випала на кубику, відповідає кількості кроків міні-фігурки. Діти проходять квест­-лабіринт, виконуючи завдання. Пе­дагог долучає дітей до створення правил гри.

Screenshot_175

Поділитися цією статтею