Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проект закону «Про повну загальну середню освіту». Розповідаємо про основні моменти документа.

Рівні освіти

Повна середня освіта здобуватиметься на трьох рівнях: початковому (4 роки), середньому (5 років) і профільному (3 роки).

Зараз діє 11-річна система шкільної освіти. Початкова і середня становлять так само чотири і п’ять років, але старша школа — два.

Зарахування дітей до школи

У початкову школу учнів беруть без конкурсу (виняток — приватні навчальні заклади). Обов’язково зараховуються всі діти, які проживають на території обслуговування школи, є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, чи є дітьми працівників школи.

А ось для отримання освіти середнього рівня (5-9-й класи) може бути конкурс, але лише якщо це не порушуватиме право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах. Без конкурсу проходять діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, рідні брати та/або сестри дітей, які здобувають освіту в цьому закладі, діти працівників школи.

Зарахування для отримання профільної середньої освіти відбувається лише на конкурсних засадах: на підставі річного оцінювання результатів навчання та державної підсумкової атестації.

На сьогодні конкурсного відбору в державних школах немає.

Освітня програма

Школи формують власну освітню програму або можуть використовувати вже розроблену іншими організаціями чи навчальними закладами.

На основі власної освітньої програми заклад освіти складає та затверджує річний навчальний план, в якому конкретизує перелік навчальних предметів та кількість годин на тиждень. Освітня програма схвалюється педагогічною радою школи та затверджується директором. Також її має затвердити МОН.

В освітній програмі мають бути розписані вимоги до учнів, навчальний план школи, наведено опис очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів, перелік навчальних предметів. Освітня програма державного або комунального закладу освіти не може реалізовуватися чи забезпечуватися (повністю або частково) за кошти батьків та/або учнів.

Нагадаємо, за чинним законом освітня програма розробляється на основі Державного стандарту загальної середньої освіти.

Індивідуальний навчальний план

Учень або його батьки можуть запропонувати школі власну освітню програму або окремі предмети, які він вивчатиме. Але це можливо лише за умови наявності необхідних для цього ресурсів та на підставі індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії з учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою та затверджується директором.

Навіть якщо учень навчається за індивідуальним навчальним планом, він все одно повинен брати участь в усіх контрольних заходах школи.

Сьогодні учні повинні навчатися за Державний стандартом і можливості складати індивідуальний навчальний план немає.

Оцінювання учнів

Навчальний заклад сам обирає форму оцінювання поточних та семестрових досягнень учнів. Може використовувати класичну 12-бальну шкалу чи створити власну систему оцінювання.

Але річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за 12-бальною шкалою та відображаються у свідоцтві, яке видають учневі щороку. Тому якщо школа розробили власну систему оцінювання, то вона все одно повинна потім переводити її у 12-бальну.

Кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію на кожному рівні повної загальної середньої освіти. Зміст, форми і порядок проведення атестації визначаються і затверджуються МОН.

Зараз діє лише 12-бальна система, і лише за нею вчителі повинні оцінювати учнів.

Поділитися цією статтею
Автор: