Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проект закону «Про повну загальну середню освіту». Переглянути проект можна за посиланням.

Свої коментарі і пропозиції можна надіслати до 1 червня 2018 року на електронну адресу: zakon@mon.gov.ua.

У документі передбачено нові механізми доступності у здобутті повної загальної середньої освіти, формування мовного середовища, усунення дискримінації, створення умов для забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учнів.

Певні важливі положення проекту:

— строк здобуття повної загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами може бути подовжений з урахуванням доповнення освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання українською жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

— мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державна мова (особи, які належать до національних меншин, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, здобувають базову середню освіту державною мовою в обсязі не менше 20% річного обсягу навчального часу у 5 класі з щорічним збільшенням такого обсягу та профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 60% річного обсягу навчального часу. Особи, які належать до інших національних меншин, здобувають базову та профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80% річного обсягу навчального часу);

тривалість навчального року має складати:
у початковій школі (1-4 класах) – не менше 720 навчальних годин;
у гімназії (5-9 класах) – не менше 890 навчальних годин;
у ліцеї (10-12 класах) – не менше 1110 навчальних годин.

— освітня програма державного та комунального закладу освіти не може реалізовуватися чи забезпечуватися (повністю або частково) за кошти батьків та/або учнів.

— кількість учнів у класах (наповнюваність класів) не може бути менше п’яти осіб та перевищувати 30 осіб.

— індивідуальна освітня траєкторія учнів формується шляхом вибору ними чи їх батьками суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, форм здобуття загальної середньої освіти, навчальних предметів і рівня їх складності, методів і засобів навчання, темпу засвоєння освітньої програми чи окремих предметів. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти реалізується за умови наявності необхідних для цього ресурсів та на підставі індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії із учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником.

— за вибором закладу освіти формувальне (поточне) та семестрове оцінювання може здійснюватися за 12-бальною шкалою оцінювання або за власною системою оцінювання результатів навчання учнів. Однак у документах про освіту результати підсумкового оцінювання фіксуються за 12-бальною шкалою.

— діти з особливими освітніми потребами мають право здобувати загальну середню освіту з допомогою асистента дитини, який може здійснювати у тому числі фізичний супровід дитини. Функцію асистента дитини можуть виконувати батьки дитини або визначена ними на основі відповідного договору особа.

Поділитися цією статтею