Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проект закону «Про повну загальну середню освіту». Переглянути проект можна за посиланням.

Свої коментарі і пропозиції можна надіслати до 1 червня 2018 року на електронну адресу: zakon@mon.gov.ua.

У документі передбачено нові механізми доступності у здобутті повної загальної середньої освіти, формування мовного середовища, усунення дискримінації, створення умов для забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учнів.

Певні важливі положення проекту:

— строк здобуття повної загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами може бути подовжений з урахуванням доповнення освітньої програми корекційно-розвитковим складником. Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання українською жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

— мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державна мова (особи, які належать до національних меншин, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, здобувають базову середню освіту державною мовою в обсязі не менше 20% річного обсягу навчального часу у 5 класі з щорічним збільшенням такого обсягу та профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 60% річного обсягу навчального часу. Особи, які належать до інших національних меншин, здобувають базову та профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80% річного обсягу навчального часу);

тривалість навчального року має складати:
у початковій школі (1-4 класах) – не менше 720 навчальних годин;
у гімназії (5-9 класах) – не менше 890 навчальних годин;
у ліцеї (10-12 класах) – не менше 1110 навчальних годин.

— освітня програма державного та комунального закладу освіти не може реалізовуватися чи забезпечуватися (повністю або частково) за кошти батьків та/або учнів.

— кількість учнів у класах (наповнюваність класів) не може бути менше п’яти осіб та перевищувати 30 осіб.

— індивідуальна освітня траєкторія учнів формується шляхом вибору ними чи їх батьками суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, форм здобуття загальної середньої освіти, навчальних предметів і рівня їх складності, методів і засобів навчання, темпу засвоєння освітньої програми чи окремих предметів. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі освіти реалізується за умови наявності необхідних для цього ресурсів та на підставі індивідуального навчального плану, що розробляється педагогічними працівниками у взаємодії із учнем та/або його батьками, схвалюється педагогічною радою та затверджується керівником.

— за вибором закладу освіти формувальне (поточне) та семестрове оцінювання може здійснюватися за 12-бальною шкалою оцінювання або за власною системою оцінювання результатів навчання учнів. Однак у документах про освіту результати підсумкового оцінювання фіксуються за 12-бальною шкалою.

— діти з особливими освітніми потребами мають право здобувати загальну середню освіту з допомогою асистента дитини, який може здійснювати у тому числі фізичний супровід дитини. Функцію асистента дитини можуть виконувати батьки дитини або визначена ними на основі відповідного договору особа.

Публікація коментарів обмежена

Коментарій “МОН винесло на обговорення законопроект «Про повну загальну середню освіту»

  1. Висловлю свою думку щодо статті 23 п. 8. Проживаю у зоні радіаційного забруднення. Мій пільговий пенсійний вік – 53,6 роки. Повний пенсійний вік – 60 років ( мінімальний). Пропоную пункт 8 статті 23 доповнити так; ,,Педагогічні працівники, які досягли ПОВНОГО пенсійного віку, можуть продовжити педагогічну діяльність……. і т. д.” Адже вчителі – пенсіонери різних категорій будуть у нерівних життєвих умовах. І Я більш чим переконана, що зі шкіл будуть іти вчителі – професіонали, які прийшли працювати в школи за покликанням.
    З приводу строкових трудових договорів. Пенсіонери директори і вчителі.Термін строкових договорів відрізняється суттєво чи ні? Якщо так, то чому? Хоча відповіді на своє запитання я не знаходжу в законопроекті.