Курс «Щастя» для вчителів

Чому саме «Щастя»? Чому цей курс вартий нашої уваги та зусиль? Відповідь проста: у сучасному світі, де швидкість життя надзвичайно висока, а стрес та невизначеність завжди на сторожі, ми відчуваємо потребу в збалансованому підході до освіти. «Щастя» — це не лише теорія; це практичний інструмент для життя, який допоможе нашим учням розуміти себе, свої емоції та потреби, керувати ними та досягати своїх мрій.

На кожному занятті цього курсу ми спрямовані на розвиток ключових навичок та якостей, які необхідні для щасливого життя. Ми досліджуємо значення та природу щастя, розвиваємо навички самоусвідомлення та саморегуляції, вивчаємо стратегії взаємодії з оточенням та способи досягнення гармонії в житті.

Мета курсу:

Сформувати культуру щастя в Україні через впровадження освітнього курсу «Щастя» в середовище українських шкіл.

Цілі курсу:

✓ Розвинути в учнів уміння досягати особистого щастя та благополуччя шляхом свідомого вибору та дій.

✓ Сприяти розумінню сутності та компонентів щастя.

✓ Навчити учнів ефективних стратегій впровадження «навичок щастя» у своє життя.

✓ Допомогти сформувати учням компетентності, запропоновані в цьому курсі.

✓ Сприяти створенню позитивної атмосфери в навчальному середовищі та формуванню здорового ставлення до себе та інших.

Компетентності:

 • здоров’язбережувальна
 • здатність до рефлексії
 • уміння працювати в команді
 • уміння планувати
 • навчання протягом життя
 • усвідомлення
 • здатність до емпатії
 • уміння активно слухати
 • уміння висловлювати свою думку
 • саморегуляція

Концепції:

 • Знаю, чому цей курс є важливим для впровадження в школах.
 • Розумію дефініції щастя та його складові.
 • Умію використовувати навички щастя та навчати учнів впроваджувати їх у власне життя.
 • Умію формувати ставлення учнів до курсу «Щастя».


Поділитися цією статтею