Чотири командні гри з LEGO для 1 класу НУШ

Автор тексту: Олена Юрченко
Зображення: Гра по-новому, навчання по іншому

Продовжуємо ділитись іграми з LEGO з методичного посібника Міносвіти. Що щвидше змінюється світ, то більше потрібні люди, які вміють працювати в команді та  мислити нестандартно. Пропонуємо різноманітні вправи, які допоможуть в цьому.

Командна гpa

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

спільно працювати над завданням, уявляти і творчо мислити, пояснювати що зробили та чого навчились.

Поради та хитрощі:

• У цій вправі найважливішим ета­ пом є обговорення після будування, тому виділіть на це достатньо часу.
• Коли групи обговорюють питання прислухайтеся до їхніх дискусій, якщо потрібно, допоможіть їм.

Основні завдання:

1. Діти у групах (по 4-6) будують будь-яку спільну конструкцію протягом 5-ти хвилин. Проте вони повинні робити це мовчки.

2. Коли час вичерпався, діти у групах обгово­ рюють такі питання:
• Хто перший почав будувати?
• Хто потім зрозумів, що будується, і якої форми буде конструкція?
• Хто завершив будівництво? (Хто поста­ вив останню цеглинку? Хто вирішив, що конструкція готова, можливо, до закін­ чення часу?)
• Як ви працювали в команді?
• Який внесок зробив кожен член коман­ ди?
• Чи всі задоволені результатом?

З. Підсумуйте обговорення питань зі всією групою дітей.

Варіант: Хто це? І Що це?

1. Команда домовляється між со­бою на що схожа створена ними модель.

2. Інша команда намагається відга­ дати, що вони побудували, задаю­ чи запитання.

Скопіюй

Час виконання:

Діти вчаться:

утримувати інформацію у пам’яті, самоконтролю, асоціативно мислити.

Поради та хитрощі:

• Коли вперше використовуєте цю вправу, зробіть зразок для констру­ ювання досить легким. Потім може­ те ускладнити завдання в залеж­ності від групи.
• Можна обговорити з дітьми різні правила запам’ятовування (наприклад, створення історії про те, що бачиш).

Основні завдання:

1. Заздалегідь підготуйте фігуру/ конструкцію приблизно з 20-30-ти цеглинок.

2. Діти у групах (по 3-4) отримують один ар­куш паперу і одну ручку. Кожна група ма­тиме одну хвилину (час можна змінювати залежно від віку дітей і складності фігури), щоб запам’ятати, як виглядає зразок, підго­товлений дорослим. Перед тим, як показа­ти зразок, дайте дітям кілька хвилин, щоб домовилися, як вони запам’ятовуватимуть фігуру.

3. Діти дивляться на зразок протягом одні­єї хвилини, роблять нотатки. Потім фігура ховається, а діти будують по пам’яті таку ж конструкцію.

4. Коли групи закінчили, покажіть зразок, не­ хай діти порівняють і визначаться, чи точно вони скопіювали фігуру.

Запитання до дітей

• Як ви запам’ятовували зразок?
• Що б ви зробили інакше наступного разу?

Спина до спини

Час виконання:

Діти вчаться:

описувати, ставити себе на місце інших, описувати свої дії та дії інших, пояснювати наслідки таких дій.

Поради та хитрощі:

• Починайте вправу з невеликої кіль­ кості цеглинок. Коли діти виконува­ тимуть вправу впевненіше, можете збільшити кількість.
• Можна обмежити кількість питань, які задає Дитина 2, до трьох.

Основні завдання:

1. Діти у парах обирають по 3-5 однакових цеглинки та сідають спина до спини.

2. Одна дитина (Дитина 1) будує якусь фігу­ ру, потім пояснює товаришу (Дитина 2), як йому збудувати таку ж фігуру.

З. Дитина 2 будує свою фігуру, не дивлячись на фігуру товариша (Дитини 1), проте вона може ставити питання.

4. Діти в парі порівнюють свої фігури, потім міняються ролями, щоб кожна дитина спро­ бувала себе, як в ролі слухача, так і в ролі того, хто пояснює.

Запитання до дітей

• Що було найважче пояснити?
• Що було найважче зрозуміти, коли слухали пояснення товариша?
• Як вам вдалося справитися із завданням?

Варіант: Гра «Так/Ні»

1. Дитина 1 будує фігуру, проте може говорити лише «так» або «ні».

2. Дитина 2 повинна побудувати таку ж фігуру, задаючи питання, на­приклад, «нижня цеглинка черво­ ного кольору?» тощо.

Розташовуємо зі слів

Час виконання:

Діти вчаться:

бути уважними і не відволікатися, орієнтуватися на площині, домовлятися з іншими, спрівпрацювати.

Поради та хитрощі:

• Переконайтеся, що ваш зразок містить цеглинки, які діти з легкістю можуть знайти.
• Для ускладнення завдання можна змінити передавача інформації через певний проміжок часу.

Основні завдання:

1. Заздалегідь на аркуші паперу накресліть клітини розміром 1,5 см в ширину та 1,5 см в довжину. Розташуйте цеглинки на аркуші з клітинами (наприклад, як на малюнку). Заховайте їх від дітей.

2. Діти у групах (по 4-6) обирають дитину (Дитина 1), яка буде передавати інформацію групі. Група отримує координатну сітку, на якій необхідно будувати.

3. Дитина 1 підходить до координатної сітки з цеглинками, запам’ятовує розташування цеглинок і повертається до своєї групи. Дитина 1 розповідає про розташування цеглинок, щоб група могла відтворити ідентичний “візерунок”, при цьому Дитина 1 повинна тримати руки за спиною.

4. Дитина 1 може повертатися до координатної сітки з цеглинками, щоб переконатися, що вона все правильно запам’ятала.

5. Вправа продовжується, допоки діти не закінчать копіювати “візерунок”. Дорослий демонструє зразок, а діти порівнюють його зі своїми роботами.

Запитання до дітей

• Що легко/важко запам’ятати у фігурі, створеній дорослим?
• Які хитрощі допомогли вам запам’ятати?
• Чи легко було слідувати інструкціям товариша?
• Як ви можете допомогти один одному наступного разу?

Поділитися цією статтею