6 індивідуальних ігор для 1 класу з набором LEGO «6 цеглинок»

cover_lego_3
Автор тексту: Олена Юрченко
Зображення: Шість Цеглинок в освітньому просторі

З наступного навчального року українські вчителі зможуть зробити  заняття у початковій школі більш захопливими і цікавими, використовуючи  LEGO.  Учні навчаться шукати та пояснювати власні рішення, розвиватимуть уяву та навички логічного мислення за допомогою популярної методики. Сьогодні пропонуємо ігри з набором “Шість цеглинок” для індивідуальної роботи.

1. Художники

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

Уявляти і творчо мислити, вигадувати та описувати, експериментувати, генерувати оригінальні ідеї

Основні завдання:

Діти розкладають цеглинки на аркуші паперу.
Використовуючи олівці, фломастери, фарби діти домальовують до цеглинок різні деталі, перетворюючи їх на частину малюнка.

Запитання до дітей:

• На що перетворилась ваша зелена/жовта/червона цеглинка?

• За допомогою чого ви перетворили вашу цеглинку?

• Що ви додали до цеглинки, щоб перетворити її?

• Чи є у нас схожі малюнки?

• На що ще ви хотіли б перетворити вашу цеглинку?

Screenshot_83

Варіант: Театр тіней

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

домовлятися, шукати спільне рішення, відстоювати свої ідеї, доповнювати один одного під час практичної діяльності і під час  презентації

Основні завдання:

Діти розкладають на аркуші паперу цеглинки або будують з цеглинок фігуру та розміщують її так, щоб тінь від неї падала на аркуш паперу. Дитина обводить тінь від цеглинки або фігури та перетворює її на те, що підкаже фантазія.

Запитання до дітей:

• Коли ми можемо побачити тінь?

• Чим би ще могла бути ця тінь?

• Коли вона більша/менша?

• На що перетворилася тінь вашої цеглинки/фігури?

2. Кольорові мешканці

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

домовлятися, шукати спільне рішення, відстоювати свої ідеї, доповнювати один одного під час практичної діяльності і під час  презентації

Основні завдання:

1. Діти розкладають у лінію шість різнокольорових аркушів паперу. Кожен аркуш паперу є уявним будинком.

2. Педагог пропонує дітям «розселити кольорових мешканців» — розкласти цеглинки відповідно до умови: в крайньому будинку справа мешкає жовта цеглинка, в другому будинку зліва живе червона цеглинка, її сусідка справа синя цеглинка, а зліва блакитна, сусідка жовтої цеглинки — це не зелена цеглинка.

3. Дитина називає зліва направо спочатку колір будинку, а потім колір мешканця, тоді називає в зворотному порядку (справа наліво) спочатку колір мешканця, а потім — колір будинку.

4. Спочатку дітям пропонується вправа з двома цеглинками.

Запитання до дітей:

• Закрийте очі і згадайте кольори будинків зліва направо?

• Закрийте очі і згадайте кольори будинків справа наліво?

• Закрийте очі і згадайте кольори мешканців зліва направо?

• Закрийте очі і згадайте кольори мешканців справа наліво?

Screenshot_32

Варіант: Святкуємо разом

Час виконання:

time3

Основні завдання:

1. Педагог пропонує дітям уявити, що у червоної цеглинки сьогодні свято і вона запросила всіх сусідів до себе на гостини. Діти розміщують шість цеглинок на одному аркуші біля червоної цеглинки.

2. Після святкування педагог пропонує дітям повернути всіх мешканців до власних будинків, тобто розмістити цеглинки на кольорових аркушах паперу відповідно початкових умов.

Запитання до дітей:

• Як ви думаєте, з якої нагоди сьогодні свято у цеглинки? (спонукати дітей мислити креативно, придумати оригінальні свята, наприклад, день червоного кольору)

• Що потрібно для веселого свята?

• Згадайте, з якої нагоди і до кого ви ходили в гості?

3. Відповідаємо цеглинками

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

Слухати і відповідати на запитання, швидко реагувати на виклики, використовувати на практиці набуті знання, вміти керувати емоціями.

Основні завдання:

1. Дітям пропонується будь-яка тема (континенти, тварини, рослини, частини мови тощо). За кожним поняттям закріплена цеглинка певного кольору. Відповідають на запитання діти лише за допомогою цеглинок.

2. Наприклад: «Водний світ»

– Якщо дитина чує назву річки, вона піднімає правою рукою синю цеглинку. (Педагог називає будь-які назви, дітям потрібно реагувати тільки на назву річки в зазначений спосіб. Наприклад, Боржомі, Дніпро, леопард, Амазонка тощо)

– Якщо дитина чує назву озера, вона піднімає лівою рукою блакитну цеглинку. (Педагог називає будь-які назви, дітям потрібно реагувати тільки на назву озера в зазначений спосіб).

3. Педагог поступово ускладнює вправу, пропонуючи дітям не лише назви річок та озер, а й назви морів, океанів, водоспадів.

Запитання до дітей:

• Які назви річок і озер ви чули?

• Які назви ви чули вперше?

• Які озера і річки ви знаєте в Україні і за її межами?

Screenshot_33

4. Літературні скарбнички

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

Розуміти художні твори, виділяти основну проблему, аналізувати її, пропонувати свій варіант вирішення, письмово, стисло викладати думки, розкладати текст на важливі складові, розуміти композицію і знаходити літературні прийоми, використані автором, усно і письмово висловлювати свої думки.

Основні завдання:

1. На аркуші паперу діти обводять цеглинки відповідними кольорами. Отримані кольорові прямокутники і будуть «скарбничками».

2. Дітям пропонується згадати літературний твір, який вони читали напередодні. Отриману інформацію і знання пропонується розкласти по скарбничках: в червону скарбничку записати імена головних героїв твору, в жовту — записати, які чарівні, незвичайні речі були використані, в зелену — записати основну проблему твору, в синю — який варіант вирішення був запропонований автором, в блакитну — записати власний варіант вирішення проблеми.

3. Спочатку дітям пропонується вправа з двома цеглинками-«скарбничками».

Запитання до дітей:

• Яка інформація зберігається в ваших літературних скарбничках? (діти діляться своїми думками, не дивлячись в написане, а використовують цеглинки)

• Що цікавого могло статися, якби головний герой мав чарівну паличку, як у Гаррі Поттера?

• Що справді може допомогти людині вирішувати проблемні ситуації в житті?

Screenshot_34

Варіант: Башта-композиція

Час виконання:

time43

Основні завдання:

Педагог пропонує дітям обрати три будь-які цеглинки і обвести їх на аркуші паперу у вигляді башти.

Діти обирають будь- який художній твір і створюють для нього башту-сюжет, де нижня цеглинка — це зачин, середня — основна частина, верхня — кінцівка.

Запитання до дітей:

• Які події твору відносяться до зачину, які — до основної частини, які — до кінцівки?

5. Математика і я

Час виконання:

time3

Діти вчаться:

Діти вчаться: Математичній грамотності,  застосовувати раніше вивчене, швидко реагувати, виконуючи проблемне завдання

Основні завдання:

1. Дитина об’єднує 6 цеглинок у дві групи: холодні та теплі кольори. Цеглинкам теплих кольорів присвоюється знак “+”, холодних – знак “-“.  За кожною цеглинкою закріплюється своя цифра. Наприклад, червона =1, помаранчева = 2, жовта =3, зелена =4, блакитна =5, синя =6 (знаки і цифри можуть бути будь-якими).

2. Педагог пропонує дітям викласти математичний ланцюжок, використовуючи потрібні цеглинки, для того щоб отримати свій вік, кількість членів родини, днів тижня, місяців у навчальному році тощо.

Запитання до дітей:

• Педагог пропонує дітям заплющити очі і пригадати, які цеглинки вони використали для того, щоб виконати завдання?

Screenshot_28

6. Розшифруй слово

Час виконання:

time3

Діти вчаться:

Математичної грамотності, вирішувати проблемні ситуації, зосереджуватися під час виконання ігрових завдань, шукати потрібну інформацію, висловлювати свою думку.

Основні завдання:

1. Діти отримують завдання не розмовляючи створити (збудувати) неіснуючу істоту, використовуючи два набори цеглинок, та підготувати невелику розповідь про неї.

Запитання до дітей:

• Що означає слово «шифр»?

• Навіщо були придумані шифри?

• Згадайте відомі вам мультфільми, фільми або історії, де герої використовують шифри?

Screenshot_35

Поділитися цією статтею