5 важливих запитань про новий стандарт початкової освіти

cover_discussion
Автор тексту: Аліна Мірошникова

Уряд затвердив новий Державний стандарт початкової загальної освіти. Вже з 1 вересня 2018 року він стане головним документом для вчителів та керівників початкових шкіл. Розповідаємо, що зміниться та як це застосовувати на практиці.

Що це таке і навіщо треба?

Стандарт — це офіційний документ, що визначає обов’язковий мінімум змісту освітніх програм, рівень підготовки випускників та вимоги до забезпечення процесу освіти.

Якщо говорити просто, він відповідає на запитання: як це — отримати початкову освіту в нашій країні?

У стандарті ще раз підтверджують: освіта розділена на три рівні. Тож очевидно, що попереду створення ще двох стандартів: середньої (до 2020 року) та старшої (до 2027 року) школи.

Розробники подбали про безперервність навчання, тобто про єдність та спадкоємний зв’язок програм у початковій школі та під час подальшого навчання.

І що ж зміниться?

Основна новація — орієнтація на компетентності учня, тобто не лише на знання та навички, а й на вміння застосовувати їх на практиці. В обов’язкових результатах навчання передбачено, що стандарт спирається на принципи презумпції талановитості дитини, здоров’я та безпеки.


Уперше затверджується право дитини на навчання через гру. Розвиток особистості передбачає плекання самостійності, незалежного мислення, самоповаги та впевненості. А радість пізнання школа має забезпечити, зробивши акцент на творчості, дослідницькій та проектній діяльності, руховій активності.


Зміст освіти групується за 9 освітніми галузями: мовно-літературна, математична, природнича, технологічна, інформатична, соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична, мистецька, фізкультурна.

Як це реалізують на практиці?

Предмет або курс може охоплювати весь зміст освітньої галузі або його частину, а також поєднувати зміст різних галузей. Наприклад, іноземна мова — частина мовно-літературної галузі, а курс «Мій світ» інтегрує сім освітніх галузей.

Кожна має цілі, що вказують, які вміння мають розвинутися, та обов’язкові результати для учнів, тобто наскільки ці вміння мають бути розвинені.

Важливий нюанс — усі галузі мають формувати всі ключові компетентності: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною та іноземними мовами, культурна, математична, екологічна, інформаційно-комунікаційна компетентності,  підприємливість та фінансова грамотність, інноваційність, а також компетентність у галузі природничих наук, техніки і технологій.

А коли затвердять нові програми?

Незабаром МОН має затвердити Типові навчальні програми, які вже пройшли громадське обговорення.

Однак відтепер введено поняття «модельна навчальна програма», яку затверджує МОН. Для 1-го класу такі документи вже існують. За цим зразком вчителі можуть створювати власні навчальні програми.

То з’явиться простір для творчості?

В усіх навчальних програмах передбачено ще й 20% резервного часу. Його можна буде використовувати так, як краще саме для вашого класу.

Поділитися цією статтею