Внесення відповідного запису про середній бал в додаток до атестата не передбачено в затверджених КМУ зразках документів про повну загальну середню освіту. Про це повідомляє прес-служба МОН.

Зокрема, під час подання заяви до вишу – як в електронному, так і в паперовому вигляді – випускникові школи треба самому порахувати середній бал атестата. Перевірятимуть правильність обчислення приймальні комісії закладів вищої освіти.

Середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. Бал розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)», у загальну кількість не враховуються.

Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті вступника з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви.

Якщо ж учню видали атестат, в якому вже розраховано і зазначено середній бал, його варто перевірити на правильність. Якщо на атестаті невірно вказаний середній бал, атестат все одно вважається дійсним, просто вступник під час вступу повинен зазначати правильне число.

Поділитися цією статтею