13 жовтня 2017 року Наказом Міністерства освіти і науки України затверджено умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, крім деяких визначених у документі випадків. У разі неможливості зареєструвати електронний кабінет, це має бути підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти. Для полегшення процесу подання заяв вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності).

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 2 липня та закінчується о 18:00 25 липня. Абітурієнти, що вступатимуть до вишів на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів, зможуть подати заяви лише до 20 липня. Дізнатися, хто пройшов на бюджет, вступники зможуть 1 серпня – цього дня оприлюднять рейтинговий список  із зазначенням рекомендованих до зарахування. На місця державного та регіонального замовлення зарахування відбудеться 7 серпня, а за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 30 вересня.

Певні зміни торкнулися також ЗНО. Про них детальніше розповів заступник Міністра освіти і науки Юрій Рашкевич під час прес-конференції щодо умов вступу 2018 року, яка відбулася сьогодні, 18 жовтня 2017 року. Наступного року два конкурсні предмети для вступу до вишів будуть фіксованими (українська мова та література + профільний предмет), а третій вступник зможе обрати самостійно з двох предметів, що закріплені за кожною окремою спеціальністю.

«На лікарські спеціальності буде встановлений мінімальний прохідний бал за результатами ЗНО – 150», – відзначив Юрій Рашкевич.

Під час подання заяв абітурієнти зможуть використовувати сертифікати ЗНО як 2018 року, так і 2016, 2017 років з усіх предметів, окрім іноземних мов, що зумовлено зміною формату тестування. 2018 року на ЗНО з англійської, іспанської, німецької та французької мов вперше будуть тести двох рівнів складності: В1 і В2. Також вони включатимуть частину «Розуміння мови на слух»: прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.

В Умовах прийому на 2018 рік залишилися цьогорічні коефіцієнти – регіональний, сільський, галузевий, однак були дещо змінені їх величини. Так, регіональний коефіцієнт для вишів Києва буде 1, для ВНЗ у Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях, переміщених закладів вищої освіти – 1,04 і в інших випадках – 1,02. Сільський коефіцієнт збільшено для вступників на аграрні спеціальності – для них він становитиме 1,05. На інші спеціальності СК дорівнюватиме 1,02. Ним зможуть скористатися вступники, які зареєстровані в селах не менше двох років до дня завершення подання заяв про вступ та які здобули повну загальну середню освіту в закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу. Галузевий коефіцієнт становитиме 1,02 і, на відміну від 2017 року, поширюватиметься також на заяви з другою пріоритетністю.

Спеціальності, яким надаватиметься особлива підтримка, у 2018 році включатимуть також «Деревообробку», «Гідротехнічне будівництво» і частину спеціалізацій спеціальності «Географія», які стосуються фізичної географії.

Поділитися цією статтею