Все про компетентнісно орієнтоване завдання: як його створити?

Що таке компетентнісно орієнтоване завдання? Яка його роль у НУШ? Як учителю створити завдання, що будуть формувати компетентності учнів. Експерт курсу «НУШ: Базова середня освіта» Руслан Шаламов усе пояснює і дає приклади таких завдань.

Що таке компетентнісно орієнтовані завдання?

Це завдання, спрямовані на формування чи перевірку сформованості компетентностей.

Що вирізняє компетентнісно орієнтовані завдання з-поміж інших?

Є кілька принципових відмінностей:

  • більший обсяг тексту в основі завдання;
  • наявність значної кількості ілюстративного матеріалу: діаграм, графіків, світлин чи рисунків;
  • більша дотичність до повсякденного життя;
  • недостатність лише знання задля правильної відповіді на завдання.

Які складові компетентнісно орієнтованого завдання?

Компетентнісно орієнтовані завдання мають властиву для них конструкцію, тобто вони повинні містити такі складові:

  • мотивацію (стимул), що підводить до проблеми, зацікавлює та мотивує до розв’язання;
  • інформацію — набір відомостей, які потрібні або можуть стати в пригоді в ході пошуку правильної відповіді. При цьому часто як у стимулі, так і в інформації можуть міститися надлишкові відомості, непотрібні для розв’язування, хоча для деяких завдань ці компоненти неможливо розділити;
  • сформульоване запитання/проблема — власне завдання, пояснення того, що необхідно зробити;
  • критерії оцінювання відповіді — набір характеристик, що визначають правильність, доцільність і відповідність отриманого результату поставленому завданню.

Який зв’язок між знаннями й компетентнісно орієнтованими завданнями?

Особливістю компетентнісно орієнтованих завдань є те, що вони взагалі можуть не вимагати наявності певних знань, а подавати їх у блоці інформації. Є й такі, що можуть приводити до отримання учнем/ученицею нових відомостей чи навичок. Зрештою, бувають і компетентнісно орієнтовані завдання, які, для того, щоб їх розв’язати, потребують значного обсягу знань і вмінь. Таким чином, «знаннєва потреба» завдання не може слугувати надійним критерієм для визначення того, чи є це завдання компетентнісно орієнтованим. Однак практичне, життєве спрямування такого завдання сприяє зменшенню обсягу введених у завданні знань.

Яка когнітивна складність компетентнісно орієнтованих завдань?

Визначальною рисою компетентнісно орієнтованих завдань є їхня висока когнітивна складність. Зазвичай такі завдання потребують умінь виокремлювати в тексті головні думки, аналізувати тексти та зображення, які вони містять, порівнювати, «читати» діаграми й інфографіку, розуміти логічні зв’язки між явищами та процесами. Однак ті навички, яких вимагає розв’язання такого завдання, є життєво необхідними, на відміну від знання певних фактів чи наявності певних предметних умінь, навчити яких так прагне наша освітня система.

Яка роль таких компетентнісно орієнтованих завдань в освітньому процесі?

Компетентнісно орієнтовані завдання є чудовим способом перевірки рівня сформованості предметних та загальних компетентностей, наприклад, інформатичної чи екологічної. Але роллю контролю їхня функція не обмежується: вони неабияк мотивують учнів та учениць на початку уроку. Крім того, такі завдання можуть стати захопливою вправою для групової роботи в класі, а їхнє створення — чудовим навчальним проєктом, що сприятиме не лише вивченню нового матеріалу, а й закріпленню вже відомого.

Як укласти компетентнісно орієнтоване завдання?

Першочергово потрібно визначитися з тематикою завдання. Уявімо, що цю тему ви визначили як «Профілактика і боротьба з бактеріальними інфекціями». Далі необхідно знайти цікаву історію на задану тему. Це може бути текст, цитата, діаграма, схема, таблиця, інфографіка. Говорячи про головний засіб боротьби з бактеріальними інфекціями — антибіотики, варто звернутися до нобелівської лекції першовідкривача антибіотиків Александера Флемінга. З-поміж іншого він говорив: «Прийдуть часи, коли будь-хто зможе купити пеніцилін у магазині. Виникає небезпека того, що необізнана людина може вжити замалу дозу ліків і вивести таким способом мікробів, стійких до пеніциліну. Ось гіпотетична ілюстрація. У містера X захворіло горло. Він купує пеніцилін і вживає його недостатньо, щоб убити стрептококів, але достатньо, щоб навчити їх протистояти пеніциліну. Потім він заражає свою дружину. Місіс Х захворіла на пневмонію і лікується пеніциліном. Оскільки стрептококи вже стійкі до пеніциліну, лікування не вдається. Місіс X помирає. Хто відповідає за смерть місіс X? Її чоловік, тому що він своїм недбалим вживанням пеніциліну змінив природу мікроба». Це вкрай важлива цитата, а надто в наш час, коли ця ситуація вже стала цілком реальною.

Тепер час сформулювати власне запитання: що саме і як ви будете запитувати у вашому завданні. Воно має стосуватися наведеної цитати, а відомостей у ній має вистачити для формулювання чи обрання правильної відповіді. Наприклад: Яку мораль вивів дослідник із цих слів? І формулюєте варіанти відповідей для закритого завдання чи укладаєте критерії оцінювання для перевірки його відкритого типу.

Укладаючи завдання на останньому етапі, потрібно актуалізувати важливість піднятої теми, процитувати дослідника й надати варіанти відповідей.

Приклад компетентнісно орієнтованого завдання

Виробництво антибіотиків є важливою галуззю фармацевтичної індустрії, а їх вживання необхідне для боротьби з бактеріальними інфекціями. Першовідкривач пеніциліну Александер Флемінг у своїй нобелівській лекції говорив: «Прийдуть часи, коли будь-хто зможе купити пеніцилін у магазині. Виникає небезпека того, що необізнана людина може вжити замалу дозу ліків і вивести таким способом мікробів, стійких до пеніциліну. Ось гіпотетична ілюстрація. У містера X захворіло горло. Він купує пеніцилін і вживає його недостатньо, щоб убити стрептококів, але достатньо, щоб навчити їх протистояти пеніциліну. Потім він заражає свою дружину. Місіс Х захворіла на пневмонію і лікується пеніциліном. Оскільки стрептококи вже стійкі до пеніциліну, лікування не вдається. Місіс X помирає. Хто відповідає за смерть місіс X? Її чоловік, тому що він своїм недбалим вживанням пеніциліну змінив природу мікроба».

Яку мораль вивів дослідник із цих слів?

А Під час лікування пневмонії використовуйте замість пеніциліну інші антибіотики.

Б Містера Х потрібно судити й заборонити купувати пеніцилін.

В Якщо ви вживаєте пеніцилін, використовуйте його в достатній кількості.

Г Місіс Х можна було врятувати, лікуючи іншим способом.

Д Ніколи не потрібно хворе горло лікувати пеніциліном.

Правильна відповідь сформульована у варіанті В. Саме про це і говорив Флемінг, наполягаючи на повному курсі лікування новим, на той час, лікарським засобом.

Приклади компетентнісно орієнтованих завдань природничо-наукової тематики

1. Для виділення з молока вершків і подальшого виготовлення сметани зазвичай використовують сепаратор-вершковідділювач. У ньому за допомогою спеціальної центрифуги молоко розкручується, внаслідок цього вершки з густиною близько 900 кг/м3 відокремлюються від надлишку білків, води й мінеральних солей, що мають густину близько 1020 кг/м3. Вершки просто переміщуються під дією додаткової сили Архімеда. В якій частині барабана, що обертається, та якими за ступенем солоності будуть отримані в такий спосіб вершки?

А Біля осі обертання, знесоленими.

Б Біля осі обертання, солоними.

В Біля бокових стінок барабана, знесоленими.

Г Біля бокових стінок барабана, солоними.

Д Між віссю й стінками, ступінь солоності — подібний до молока.

2. Наведена фотографія фасаду будинку (її ще називають термограмою) зроблена завдяки тепловізору — пристрою, що реєструє інфрачервоне випромінювання об’єктів і перетворює його на зображення, яке можна побачити неозброєним оком. Розгляньте запропоновану теплограму та вкажіть, у якому напрямку, в основному, здійснюється перенесення теплоти в ділянках червоного (1), жовтого (2) і зеленого (3) кольорів, якщо в синіх ділянках теплопередача відбувається з приміщення на вулицю.

А В усіх ділянках (1)–(3) назовні будинку.

Б В усіх ділянках (1)–(3) всередину будинку.

В У (1) і (2) ділянках назовні, у (3) — всередину будинку.

Г У (1) — назовні, у (2) і (3) — всередину будинку.

Д У (1) та (2) — назовні будинку, у (3) — переносу теплоти не відбувається.

3. Троє учнів вивчили шкалу твердості Мооса й висловили свої судження стосовно твердості деяких мінералів. Розгляньте наведену нижче таблицю й оцініть правильність їхніх суджень.

ТвердістьМінералОброблюваність мінералів
1ТалькЛегко дряпається нігтем
2ГіпсЛегко дряпається нігтем
3КальцитДряпається мідним дротом
4ФлюоритДряпається ножем
5ОртоклазДряпається напилком, залишає слід на склі
6КварцОбробляються алмазом, дряпають скло, при ударі напилком дають іскри
7Корунд
8АлмазРіже скло

Руслан: Якщо твердість перлів дорівнює 3,5, то з ними необхідно поводитися обережно, оскільки їх можна подряпати ножем.

Олексій: У кухонної солі (галіту) твердість 2, тому її можна подряпати не лише ножем, а й нігтем.

Костянтин: Корали можна подряпати ножем, але вони не дряпаються мідним дротом, тому їхня твердість 4.

А Усі троє помиляються.

Б Руслан і Олексій мають рацію.

В Руслан і Костянтин мають рацію.

Г Олексій і Костянтин мають рацію.

Д Усі троє мають рацію.

4. Чи залежать легеневий та шкіряний газообміни від температури? Це питання вивчалося на ропухах, яких утримували за температури 5 °С, 15 °С і 25 °С. Проаналізуйте отримані дані (див. графік) і вкажіть усі правильні твердження.

І. За температур 15 °С і 25 °С крізь легені надходить більше кисню, ніж крізь шкіру.

ІІ. Для обміну СО2 шкіра є найважливішою за будь-яких досліджених температур.

ІІІ. За температури 5 °С шкіра відіграє важливішу роль у газообміні, ніж легені.

А Усі твердження правильні.

Б Правильні лише I і II твердження.

В Правильні лише I і III твердження.

Г Правильні лише ІІ і III твердження.

Д Усі твердження неправильні.

Приклади компетентнісно орієнтованих завдань мовно-літературної тематики

1. Яке слово матиме в множині три різні значення, якщо його вимовити з трьома різними значеннями?

А староста

Б вигода

В орган

Г провід

Д образ

2. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа…

Хто з відомих українських діячів має продовжити запропонований ряд?

А Григорій Сковорода

Б Леся Українка

В Михайло Грушевський

Г Тарас Шевченко

Д Іван Франко

3. Подивіться на групу слів:

масло (сажа) тираж

Розгадавши секрет, оберіть, яке слово має стояти в дужках у групі

козак (…) муляр

А кома

Б лоза

В зоря

Г коза

Д муза

4. 1932 року Леся Курбаса через політичні переслідування зреклися його друзі, режисера вигнали з театру. У цей же період Лесь Курбас допомагав Соломону Міхоелсу в роботі над створенням образу. Про який образ ідеться?

А Макбета

Б Короля Ліра

В Хлестакова

Г Едіпа

Д Гната Карого

Тут дозволю собі відповідь, щоб показати, як можна, міркуючи, дійти правильної відповіді, не спираючись лише на знання. Курбас ставив п’єсу «Король Лір» неначе про себе, адже від шекспірівського героя так само відвернулися близькі люди, він втратив королівство.

Поділитися цією статтею