Шість ігор з LEGO для першокласників на розвиток креативності

cover_lego_55
Автор тексту: Олена Юрченко
Зображення: Гра по-новому, навчання по іншому

Продовжуємо розміщати ігри з LEGO з методичного посібника, запропонованого Міносвіти. Що щвидше змінюється світ, то більше потрібні люди, які мислять нестандартно. Втім, навіть натхненням можно керувати. Креативність можна (і треба) розвивати змалечку, тож пропонуємо різноманітні вправи, які допоможуть в цьому.

Прокидайся, уяво

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

робити припущення, виражати ідеї, досвід через творчість, розповідати та описувати створене, ставити запитання.

Поради та хитрощі:

• Діти можуть демонструвати свої шедеври в межах рольової гри.

•Запропонуйте дітям вигадати тему для будівництва.

• Спонукайте дітей задавати питання один одному про створену модель.

Screenshot_48

Основні завдання:

1. Запропонуйте дітям наступні завдання:
• Збудуйте щось, що могло б літати?
• Збудуйте дім, який би міг бути на плане­ ті, що знаходиться далеко від нас.
• Який на вашу думку, може бути тран­спорт у майбутньому? Побудуйте.

2) Діти створюють свої шедеври протягом 5-10-ти хвилин та презентують свої творін­ня у парах чи малих групах.

Варіант: Уявляємо разом

1. Педагог пропонує дітям об’єднати всі створені шедеври та спільно уявити світ, в якому ці творіння мо­жуть існувати та взаємодіяти.

2. Діти добудовують елементи/ об’єкти нового середовища та пре­ зентують створене.

Оживи літеру

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

креативно мислити, зв’язно висловлювати свою думку, відповідати на цікаві запитання та самим формулювати відкриті питання.

Поради та хитрощі:

• Дітям необхідно ставити відкриті питання щодо їхніх літер фігур.
• Спонукайте дітей ставити питання один одному.

Screenshot_49

Основні завдання:

1. Запропонуйте дітям збудувати першу (дру­гу, останню тощо) літеру свого імені, імені свого сусіда по парті тощо.

2. Діти «ОЖИВЛЯЮТЬ літеру» за допомогою це­глинок або іншого матеріалу для творчості.

З. Запропонуйте дітям протягом кількох хви­лин вигадати розповідь/історію про свою літеру (де вона живе, як її звуть, що вона вміє робити,…)

4. Спонукайте дітей поділитися історією один з одним у парах чи групах.

Запитання до дітей

• Як ви оживили свою літеру?
• Чи є ще в когось в класі така сама літера?
• Як ви думаєте, про що могла б мріяти ваша буква?
• З ким вона могла б товаришувати?
• Що було найцікавіше у вправі?

Варіант: Живі слова

1. Попросіть дітей об’єднатися у групи і разом придумати слова, в яких є створені ними літери.

2. Запропонуйте дітям придумати історію, яка об’єднає створені ними слова. Діти можуть добудовувати необхідні об’єкти/частини сюжету.

З. Після цього запропонуйте пре­зентувати історії.

Збудуй історію

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

творчо мислити, уявляти та відтворювати задум практично, робити та перевіряти припущення.

Поради та хитрощі:

• Якщо дітям важко визначитися з те­ мою, дайте їм ідеї для будівництва. Наприклад:
• Оберіть 15 цеглинок і збудуйте якусь тваринку.
• Збудуйте якесь таємне місце.
• Збудуйте щось чарівне.
• Збудуйте радісну подію.
• Збудуйте сумну подію.

Screenshot_50

Основні завдання:

1. Переконайтеся, що діти мають доступ до цеглинок для творчості (це міні-фігурки, частини міні-фігурок, квіти, дерева, прапор­ці тощо) і цеглинок різних форм та розмірів.

2. Згадайте з дітьми, що кожна історія має вступ, основну частину і закінчення (висно­вок).

З. Запропонуйте дітям побудувати свою істо­рію з трьох частин: початку, основної части­ни, закінчення.

4. Коли діти закінчили будувати, або час ви­черпався, діти розповідають свою історію у парах чи групах.

Запитання до дітей

• З чого почалося створення вашої історії?
• Чому ви обрали саме ці елементи для ство­рення своїх об’єктів/ героїв/споруд?
• Що було легшим – будувати, чи вигадува­ти історію? Чому?

Варіант: Вигайдай історію

Запропонуйте дітям намалювати/ написати історію, яку вони збуду­вали.

Не скажу, а покажу

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

творчо підходити до виконання завдання, використовувати раніше набутий досвід і вміння, застосовувати просторову уяву.

Поради та хитрощі:

•Переконайтеся, що у дітей достат­ньо часу для будівництва слова/по­няття.
• Слова можна не говорити дітям, а показувати на картках. Таким чином ніхто не почує слово, а дитина точ­но зрозуміє, що потрібно будувати.
• Якщо це завдання виконувати зі старшими дітьми, то можна підготу­вати складніші слова (вулкан, шко­ла тощо) чи, навіть, речення (дити­на плаче, дівчинка танцює тощо).

Screenshot_51

Основні завдання:

1. Діти у малих групах (по 3-4) отримують на­бір цеглинок.

2. Дорослий говорить одній дитині з групи слово (наприклад, сонце, вода, м’яч тощо) так, щоб решта не чули.

З. Дитина повертається до групи і намагаєть­ся з цеглинок збудувати це слово (не літе­ри, а поняття), не розмовляючи. Лише коли хтось з групи назве правильно слово, дити­на може сказати “так”.

4. Коли група відгадає слово, наступна дити­на з групи отримує нове слово від дорос­лого, і гра продовжується.

Запитання до дітей

• Що допомогло швидко відгадати слово?
• Чи всі слова можна збудувати за допомо­гою цеглинок?
• Що було легше – будувати чи відгадувати?

Спільна творчість

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

просторово мислити, бути креативними, робити та перевіряти припущення, поважати вибір іншого.

Поради та хитрощі:

• Важливо, допомогти дітям бути більш креативними і розвивати вміння переключати увагу.

Screenshot_52

Основні завдання:

1. Діти у групах (по 3-4) отримують набір це­глинок.

2. Кожна дитина отримує завдання збудувати щось (наприклад, Дитина 1 – авто, Дитина 2 – літак, Дитина З – дерево).

З. Протягом 5-ти хвилин діти будують свої конструкції. Коли час вичерпався, діти пе­редають своє творіння товаришу зліва. Якщо конструкція не завершена – нічого страшного.

4. Дитина, яка отримала добудовану чи недо­будовану конструкцію, повинна продовжи­ти будувати те, що вона будувала раніше, тобто Дитина 1 – авто, Дитина 2 – літак, Дитина З – дерево. Не можна знімати чи змінювати положення цеглинок, які вже є, проте можна додавати цеглинки, щоб нова конструкція стала схожою на те, що дитині потрібно збудувати.

5. Діти продовжують передавати конструкцію, поки вона не обійде коло і не повернеться до дитини, яка починала її будувати.

6. Діти оглядають те, що вийшло і намагають­ ся пояснити на що схожа конструкція.

Запитання до дітей

• Чи вдалося зберегти ідею конструк­ ції? Як саме?
• Що було найцікавішим?
• Як би ви назвали свою споруду піс­ ля доповнень, та перетворень?

Безлюдний острів

Час виконання:

time43

Діти вчаться:

виконувати проблемні завдання, логічно обфунтовувати свою позицію, уявляти і творчо мислити, спілкуватися і домовлятися з однолітками.

Поради та хитрощі:

• Ця вправа розвиває вміння домов­лятися, коли діти у групі вирішують, які три речі вони візьмуть на без­людний острів.
• Можна розпочати вправу, розпо­ відаючи/вигадуючи історію як вони усі могли опинилися на безлюдному острові.

Screenshot_53

Основні завдання:

1. Запропонуйте дітям побудувати три речі, які вони візьмуть з собою на безлюдний острів. Це не повинні бути дуже складні зразки будівництва.

2. Діти у групах (по 4-6) демонструють това­ришам, що, на їхню думку, стане в нагоді на острові.

З. Потім кожна група обирає лише три речі, які вони візьмуть з собою на безлюдний острів.

Запитання до дітей

• Які предмети на вашу думку стануть у на­годі на безлюдному острові?
• Чому саме ці три речі ви залишили?
• Як ви думаєте, що можна побачити/кого можна зустріти на безлюдному острові?

Варіант: Порятунок

Запропонуйте дітям вигадати спо­сіб передачі сигналу про допомогу та продемонструвати його.

Поділитися цією статтею