Міністерство освіти і науки затвердило методичні рекомендації щодо оцінювання навчання учнів 1–4-х класів. Вони містять суттєві зміни, зокрема, пропонують широко використовувати вербальні оцінки, повідомляється на сайті МОН.

Методичні рекомендації окреслюють підходи оцінювання учнів початкової школи в умовах особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання. Відповідний наказ і текст рекомендацій оприлюднено на сайті Міністерства.

Однією з ключових змін в оцінюванні є підхід до вираження оцінки. Так, на заміну звичайній бальній оцінці досягнень учнів з предмета пропонують використовувати вербальну оцінку.

Рекомендації запроваджують поняття:

  • вербальної оцінки (оцінювальне судження),
  • рівневої оцінки (оцінювальне судження із зазначенням рівня результату).

Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами:

  • П (початковий рівень);
  • С (середній рівень);
  • Д (достатній рівень);
  • В (високий рівень).

Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1–4-х класах рекомендовано виражати вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1–2-х класах — вербальною оцінкою, у 3–4-х класах — або вербальною, або рівневою оцінкою за вибором закладу.

Рекомендації також містять орієнтовну рамку оцінювання результатів навчання учнів 1–4-х класів. Вона дозволяє забезпечити об’єктивність і точність результату оцінювання.

Водночас школи можуть розробляти і фіксувати загальні положення щодо оцінювання результатів навчання учнів у освітній програмі та конкретизувати. Особливості організації оцінювання в певному класі можуть ініціюватися вчителем.

Оцінювання слід диференціювати за його метою:

  • формувальне оцінювання — відстеження особистісного розвитку учнів й опанування навчального досвіду;
  • підсумкове оцінювання — співвіднесення навчальних досягнень учнів з обов’язковими/очікуваними результатами навчання.

У рекомендаціях зазначено, що формувальне оцінювання розпочинається з перших днів навчання у школі й триває постійно.

Водночас об’єктом підсумкового оцінювання є результати навчання учнів за рік. Під час такого оцінювання рекомендовано зіставляти навчальні досягнення учнів з очікуваними результатами навчання з орієнтованою рамкою оцінювання учнів.

У МОН наголосили, що оцінка учня є конфіденційною інформацією, доступною лише для школяра та його батьків (або осіб, що їх замінюють).

Поділитися цією статтею