У Міносвіти затвердили 100 нових стандартів вищої освіти: на бакалавра та магістра. Зокрема, прописали, які сучасні компетентності має мати випускник. 

Нові стандарти розробляли з весни 2016 року понад 800 фахівців з вишів, наукових установ та представників роботодавців. 

Інноваційність цих стандартів в тому, що вони не визначають конкретні курси, які має прослухати студент, їхні обсяги чи форми контролю. У цих стандартах закладено лише одне — результат, який студент має досягти після закінчення навчання. Як йти до цього результату — справа вишу та студента, зазначають у МОН.

Завдяки цьому система стає гнучкою, допомагає побудувати роботу так, щоб це враховувало всі сильні сторони та потреби студента. Для університетів — це спосіб досягти більшої автономії, запропонувати більше різнопланових програм, пояснюють у Міністерстві.


«Довго цей процес не міг зрушити з мертвої точки, оскільки ми не мали Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти — совісті вищої школи. Саме це агентство мусить погодити новий стандарт перед тим, як він вступить в силу. Трохи більше 100 днів роботи НАЗЯВО — і от вже 100 якісних стандартів», — додала Лілія Гриневич.


Загалом вже розроблено понад 250 стандартів вищої освіти для бакалавра, магістра та доктора філософії.

Стандарт вищої освіти —  це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності закладів вищої освіти і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності (ст. 10 Закону України «Про вищу освіту»).

017 Фізична культура і спорт 

бакалавр 

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

бакалавр

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 

магістр

022 Дизайн 

бакалавр 

022 Дизайн 

магістр 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

бакалавр

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

магістр

025 Музичне мистецтво 

бакалавр

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 

бакалавр 

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

бакалавр

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

бакалавр 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

магістр

035 Філологія 

бакалавр

035 Філологія 

магістр

051 Економіка 

бакалавр 

053 Психологія 

бакалавр 

053 Психологія 

магістр 

061 Журналістика 

бакалавр

071 Облік і оподаткування 

бакалавр 

071 Облік і оподаткування 

магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

бакалавр

072 Фінанси, банківська справа та страхування 

магістр

073 Менеджмент 

бакалавр 

073 Менеджмент 

Магістр

075 Маркетинг 

бакалавр 

075 Маркетинг 

магістр

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

бакалавр 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

магістр

081 Право 

бакалавр 

101 Екологія 

бакалавр 

101 Екологія 

магістр 

102 Хімія 

бакалавр 

103 Науки про Землю 

бакалавр

104 Фізика 

бакалавр 

112 Статистика 

бакалавр 

113 Прикладна математика 

бакалавр 

121 Інженерія програмного забезпечення 

бакалавр 

122 Комп’ютерні науки 

бакалавр

123 Комп’ютерна інженерія 

бакалавр 

124 Системний аналіз 

бакалавр 

125 Кібербезпека 

бакалавр 

126 Інформаційні системи та технології 

бакалавр 

131 Прикладна механіка  

бакалавр

131 Прикладна механіка  

132 Матеріалознавство 

бакалавр 

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 

бакалавр 

135 Суднобудування 

бакалавр 

135 Суднобудування 

магістр

136 Металургія 

бакалавр 

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

бакалавр

142 Енергетичне машинобудування 

бакалавр 

143 Атомна енергетика 

бакалавр

145 Гідроенергетика

бакалавр 

145 Гідроенергетика 

магістр

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

бакалавр 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

бакалавр 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

магістр

153 Мікро- та наносистемна техніка 

бакалавр

162 Біотехнології та біоінженерія 

бакалавр 

162 Біотехнології та біоінженерія 

магістр

163 Біомедична інженерія 

бакалавр 

163 Біомедична інженерія 

магістр 

171 Електроніка 

бакалавр 

172 Телекомунікації та радіотехніка 

бакалавр 

181 Харчові технології 

бакалавр 

182 Технології легкої промисловості 

бакалавр 

183 Технології захисту навколишнього середовища 

бакалавр 

201 Агрономія 

бакалавр 

202 Захист і карантин рослин 

бакалавр 

203 Садівництво та виноградарство 

бакалавр 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

бакалавр 

205 Лісове господарство 

бакалавр 

206 Садово-паркове господарство 

бакалавр 

207 Водні біоресурси та аквакультура 

бакалавр 

208 Агроінженерія 

бакалавр 

208 Агроінженерія 

магістр

211 Ветеринарна медицина 

магістр 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

магістр 

221 Стоматологія 

магістр

223 Медсестринство 

бакалавр 

224 Технології медичної діагностики та лікування 

бакалавр 

224 Технології медичної діагностики та лікування 

магістр

227 Фізична терапія, ерготерапія 

бакалавр 

229 Громадське здоров’я 

магістр 

231 Соціальна робота 

бакалавр 

231 Соціальна робота 

магістр 

232 Соціальне Забезпечення 

бакалавр

232 Соціальне Забезпечення 

магістр

242 Туризм 

бакалавр 

252 Безпека державного кордону 

бакалавр 

253 Військове управління (за видами збройних сил) 

бакалавр 

253 Військове управління (за видами збройних сил) 

магістр

254 Забезпечення військ (сил) 

бакалавр 

255 Озброєння та військова техніка 

бакалавр 

261 Пожежна безпека 

бакалавр 

263 Цивільна безпека 

бакалавр 

271 Річковий та морський транспорт 

бакалавр 

273 Залізничний транспорт 

бакалавр 

273 Залізничний транспорт 

магістр

275 Транспортні технології (за видами) 

бакалавр 

281 Публічне управління та адміністрування 

бакалавр 

На сайті МОН також оприлюдили проекти решти Стандартів вищої освіти.

Поділитися цією статтею