Вчителі часто звертаються до Служби освітнього омбудсмена через преміювання. За що можна отримати премію, а за що — позбутися її? Роз’яснення опублікували на офіційному сайті.

Виплата премій у школі регулюється колективним договором та положенням про преміювання, у якому зазначаються критерії преміювання, порядок визначення розмірів премій, нарахування та виплата грошової винагороди.

Кожен заклад освіти розробляє положення про преміювання, у якому визначає порядок виплати премій та критерії виплати зарплати.

У положенні може зазначатися, що преміювання здійснюється за підсумками роботи певного періоду (місяць, квартал, рік) чи до державних та професійних свят, ювілейних дат працівників тощо.

Служба освітнього омбудсмена виокремила типові орієнтовні критерії для преміювання:

 • якісна сумлінна праця (якість проведених уроків та занять, використання новітніх технологій, участь у суспільно-громадському житті закладу освіти, ефективна робота з батьками, організація та участь у заходах);
 • сприяння розвитку здібностей учнів (підготовка учнів — переможців учнівських олімпіад та конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН та інших конкурсів);
 • перемога та участь у професійних конкурсах педагогів;
 • участь у розробці підручників, навчально-методичних посібників, засобів навчання, рекомендацій, авторських навчальних програм тощо.

Кожен заклад освіти може визначити власні критерії щодо нарахування премій і внести їх до положення про преміювання.

Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються. Вони визначаються з урахуванням доплат і надбавок.

Преміювання здійснюють в межах фонду зарплати на поточний бюджетний рік.

На початку року, зазвичай у січні поточного року, затверджується кошторис закладу освіти, у якому визначені призначення на зарплату з урахуванням надбавок і доплат. Лише ці кошти можна використати для преміювання за наявності залишків.

Також для виплати премій педагогам шкіл можна використовувати й залишки освітньої субвенції за попередні роки.

За що працівника можуть позбавити премії:

 • Якщо на працівника накладено стягнення за порушення трудової дисципліни, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника (премії) не застосовуються.
 • У разі порушення вчителем академічної доброчесності, упродовж одного року він не може отримувати будь-які види заохочення, зокрема, премії.
 • У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти вимогам законодавства, зокрема ліцензійним умовам, то на цей період премії не виплачуються.

У положенні про преміювання закладів освіти мають зазначатися умови, за яких працівника може бути позбавлено премії. Так, є орієнтовні критерії щодо позбавлення преміювання:

 • прогули;
 • поява на роботі в нетверезому стані;
 • порушення режиму роботи закладу;
 • запізнення і передчасне залишення робочого місця;
 • невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків;
 • недотримання виконавської дисципліни;
 • порушення термінів виконання доручень та завдань;
 • притягнення до адміністративної або дисциплінарної відповідальності;
 • несвоєчасне або неякісне виконання завдань і своїх посадових обов’язків;
 • порушення трудової, фінансової дисципліни;
 • відсутність результативності у виконанні окреслених задач, низький рівень виконавчої дисципліни;
 • недбале ставлення до майна закладу;
 • порушення вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • погіршення рівня освітнього процесу;
 • невиконання правомірних вимог керівника.
Поділитися цією статтею