Дослідження, проведене соціологічною групою «Рейтинг», показало, що за 10 років проведення ЗНО підтримка цього виду тестування зросла від близько 25% у травні 2008 року до 52% цьгоріч. Про це повідомляється на сайті соіологічної групи. 

Серед тих, хто особисто складав тести ЗНО, підтримка узагалі сягає близько 75%. Чим молодші респонденти та чим вищий рівень їх доходів та освіти, тим більше вони підтримують ідею запровадження ЗНО замість вступних іспитів. Також, дещо вища підтримка спостерігається на Заході та серед тих, хто має досвід складання ЗНО (особисто або їхні діти/внуки), дещо нижча підтримка спостерігається на Сході та серед тих, хто не має відповідного досвіду.

Майже половина опитаних (48%) вважає, що ЗНО створює рівні умови для вступу до вищих навчальних закладів для всіх, незалежно від матеріальних можливостей, тоді як 31% дотримуються протилежної думки. Серед батьків рівень недовіри до ЗНО дещо вищий, аніж серед тих, хто особисто складав тести.

Найбільшими перевагами ЗНО на думку опитаних є об’єктивнiсть оцiнювання за рахунок виключення людського фактору (32%), подолання корупцiї при вступi до вищих навчальних закладів (28%) та забезпечення рiвного доступу до вищої освiти незалежно вiд матерiальних можливостей абітурієнта (27%). Серед найбільших недоліків опитані відзначають складнiсть та недосконалiсть тестів (31%), необхiднiсть у додатковому навчанні (29%) та частi змiни правил проходження тестів (26%).

Майже половина (47%) опитуваних підтримує ідею запровадити обов’язковий тест ЗНО з предмету «Іноземна мова» (27% – категорично проти). Вона більш популярна серед батьків вступників, міського населення, та більш заможних громадян.

Поділитися цією статтею