Новий професійний стандарт вчителя пропонує 5 трудових функцій педагога. Які саме  розповіла десята пані міністр освіти і науки та одна з розробниць документа Лілія Гриневич в інтерв’ю «Новій українській школі».

На вчителя мають покласти такі функції:

  • застосування сучасних змісту освіти, методик і технологій;
  • партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу;
  • організація здорового, безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища;
  • управління освітнім процесом;
  • безперервний професійний розвиток.

Також у межах трудової функції стандарт даватиме професійні компетентності, якими має володіти педагог. Усі компетентності діляться на дві групи:

  • загальні: громадянська, соціальна, культура самовираження, лідерська й підприємницька компетентності;
  • професійні: мовно-комунікативна, предметна, методична, інформаційно-цифрова, психологічна, емоційно-етична, компетентність педагогічного партнерства, інклюзивна, здоров’язбережувальна, проєктувальна, прогностична, організаційна, оцінювально-аналітична, інноваційна, здатність до навчання впродовж життя та рефлексивна компетентності.

Також Лілія Гриневич пояснила, які три мети має професійний стандарт вчителя

– стати підґрунтям для освітньої програми у вищій освіті, за якою готують педагогів;

– планування вчителем свого професійного розвитку та підвищення кваліфікації;

– оцінювальна функція (атестація раз на 5 років і добровільна сертифікація).

Фото: https://ua.depositphotos.com

Поділитися цією статтею
Автор: