Міністерство освіти і науки дало відповіді на запитання вчителів про те, як вести шкільний журнал у початковій школі.

Скільки сторінок відведено на кожен предмет?

Класні журнали в друкованому вигляді, що зараз отримали заклади освіти, містять понад 270 сторінок. Цього обсягу достатньо для фіксації підсумкового оцінювання в 3-х та пілотних 4-х класах.

Підсумкове оцінювання може бути записане на сторінках певного навчального предмета/інтегрованого курсу або на вільних сторінках, які залишаються в журналі.

Де записувати очікувані результати?

Характеристики результатів навчання, що відповідають свідоцтву досягнень, записуються на сторінці розвороту журналу, що розташована справа та має непарний номер. Приклад оформлення наведено в методичних рекомендаціях.

В журналі записувати рівні тільки в кінці семестрів та року?

У 3-4-му класі оцінювання учнів здійснюється за рівневою шкалою. Це 4 рівні: початковий (П), середній (С), достатній (Д) та високий (В).

У журнал та свідоцтво досягнень виставляється рівень за кожен результат навчання, характеристики якого визначено в свідоцтві досягнень, з навчальних предметів/інтегрованих курсів наприкінці кожного навчального семестру (триместру) та навчального року. Річним оцінюванням є результати навчання учнів за останній семестр (триместр).

Узагальнений рівень із навчального предмета або інтегрованого курсу не визначається.

Де записувати види проведених діагностичних робіт?

Форми та види діагностичних робіт добираються самостійно учителем з урахуванням особливостей учнів. Факт проведення діагностичної роботи зазначається у графі «Зміст» правої сторінки розвороту, де також може бути відображено й її вид.

Слід зазначити, що письмові діагностичні роботи можуть виконуватися у зошитах для діагностичних робіт або на окремих аркушах, бланках тощо.

Чи потрібно виставляти тематичну оцінку в журналі та (або) щоденнику?

Підсумкове тематичне оцінювання здійснюється за результатами виконання діагностичних робіт, розроблених на основі компетентнісного підходу, які можуть бути усними чи письмовими, у формі тестових завдань, цифровій формі (зокрема тестування в електронному форматі), комбінованої роботи, практичної роботи, усного опитування тощо. Результати учнів щодо виконання діагностичних робіт не фіксуються в класному журналі та(або) щоденнику.

Як записувати домашні завдання?

Домашнє завдання в 1-му класі НЕ ЗАДАЄТЬСЯ й у журнал НЕ ЗАПИСУЄТЬСЯ.

У 2-му класі домашнє завдання для школярів є необов’язковим, проте в журналі можуть зазначатися пошуково-дослідницькі та творчі завдання.

У 3-4-х класах домашні завдання, у разі їх надання, мають обов’язково фіксуватися в журналі. Відповідно, вони записуються в журнал у колонці «Домашні завдання».

Як заповнювати журнал для учня на індивідуальному навчанні / з особливими освітніми потребами?

Такий журнал заповнюється аналогічно звичайному класному журналу з урахування особливостей обліку групових (індивідуальних) додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять (послуг).

Чи потрібно в журналі заповнювати зведений облік навчальних досягнень учнів, який є зараз?

У класному журналі розділ “Зведений облік навчальних досягнень учнів” НЕ ЗАПОВНЮЄТЬСЯ.

Чи потрібно записувати екскурсії / бесіди про пожежну безпеку тощо в журнал?

Передбачені в журналі сторінки щодо обліку проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності обов’язково ведуться.

Якщо один інтегрований курс викладає два вчителя, то хто веде журнал та здійснює оцінювання?

Якщо один предмет ведуть два вчителі, то обидва педагоги заповнюють журнал в частині тих годин та тем, які вони викладають.

Якою мовою писати в журналі в закладі з викладанням мовою нацменшин?

Записи в журналі ведуться державною мовою. Допускаються окремі записи у темах навчальних занять, домашнього завдання мовою навчального предмета (іноземною, мовою корінного народу чи національної меншини).

Чи однакові вимоги до ведення журналу залежно від автора програми? Різниця у заповненні журналу по програмі Савченко і Шияна? Необхідний приклад по Савченко.

Методика заповнення журналу за програмою Савченка та за програмою Шияна – однакова.

Як бути із заповненням журналів у 4-х не пілотних класах?

Для 4-го класу, який є НЕ пілотним, журнал заповнюється за старими рекомендаціями (у звичному режимі) за 12-бальною шкалою.

Пріоритетним є заповнення електронного журналу чи паперового?

Шкільний журнал може заповнюватися в електронній або паперовій формі. При цьому заклади освіти можуть створювати документи лише в електронній формі за умови наявності відповідного технічного забезпечення, що відповідає вимогам законодавства.

Як записувати в електронному журналі поточне оцінювання?

В усіх класах НУШ здійснюється формувальне оцінювання, що відображається в оцінних судженнях учителя/учнів/батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Отже, це оцінювання не підлягає фіксації як у друкованому, так і в електронному журналах.

Фото: https://depositphotos.com

Поділитися цією статтею
Автор: