Заклад освіти розробляє свою освітню програму на основі типової освітньої програми, роз’яснили в Міністерстві освіти і науки.

Відповідну Типову освітню програму для 5–9-х класів закладів загальної середньої освіти днями було затверджено наказом МОН.

Освітня програма закладу освіти має містити навчальний план, що ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів.

На основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план.

У річному навчальному плані конкретизується:

  • перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення;
  • перелік вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів;
  • кількість навчальних годин на тиждень.

Також у Міністерстві освіти, посилаючись на закон «Про повну загальну середню освіту», повідомляють, що структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою відповідно до обсягу навчального навантаження, встановленого відповідним навчальним планом.

Отже, розклад уроків складається закладом освіти самостійно на підставі річного навчального плану, що був розроблений педагогічною радою закладу освіти і затверджений керівником закладу освіти.

Фото https://ua.depositphotos.com.

Поділитися цією статтею