З 2017 року в Україні розпочали пілотування Нової української школи, і з 1 вересня 2018 року всі школярі перших класів почали навчання в НУШ. Дослідження про результати впровадження реформи опублікував Інститут освітньої аналітики.

Міністерство освіти і науки спільно з ДНУ «Інститут освітньої аналітики» провело дослідження реалізації НУШ в пілотних школах. Моніторинг здійснювався в сім етапів упродовж 2017–2021 років, останній етап реалізовано в травні 2021 року. Для цього опитали вчителів пілотних класів.

Компетентності

Вчителі оцінювали насамперед набуття учнями ключових компетентностей. Так, 84 % респондентів зазначили, що під час пілотування найбільше уваги приділялося формуванню мовної компетентності (володіння державною мовою).

У фокусі також лишалися математична (80 %), культурна (81 %) компетентності та навчання протягом життя (80 %).

Три з цих чотирьох компетентностей пов’язані з викладанням конкретних предметів (українська мова, мистецтво та математика), що, на думку дослідників, свідчить про недостатню увагу до інших тем та збереження тенденції попредметного викладання.

Також вчителі наголосили, що певні компетентності лишалися поза увагою освітян або їм не було приділено достатньої уваги. Зокрема трьома «антилідерами» стали:

  • формування підприємливості та фінансової грамотності (відзначали 57 % респондентів),
  • здатність спілкуватися іноземними мовами,
  • інформаційно-комунікаційна компетентність (попри те, що в умовах дистанційного та змішаного навчання її формування мало би бути головним).

Педагогічні практики

Найбільший позитивний вплив на навчання вчителі пілотних класів вбачають у запровадженні:

  • дослідницьких методів навчання (97 % опитаних),
  • інтегрованого та проєктного підходів, пошукових завдань (93 % опитаних),
  • навчальних ігор (89 % опитаних).

Ще 91 % вчителів пілотних класів вважають корисним розв’язування завдань, що пов’язані з повсякденним життям.

Натомість ухвалення учнями самостійних рішень щодо вибору книжок для читання, завдань до виконання, можливість самостійно ходити під час уроків педагоги вважають не надто вдалим рішенням, адже це послаблює дисципліну.

Оцінювання

Менш ніж половина вчителів пілотних класів НУШ (47 %) позитивно оцінили скасування бального оцінювання в початковій школі.

Решта вважають, що традиційне бальне оцінювання більш зрозуміле всім учасникам освітнього процесу, мотивує до навчання та привертає увагу батьків до навчання їхніх дітей.

Натомість про переваги рівневого оцінювання зазначили 52 % респондентів. Хоча й наголосили на недоліках нинішньої системи, серед яких:

  • недосконалість загалом,
  • незрозумілість деяких формулювань,
  • завелика кількість індексів у свідоцтві досягнень.

Частина опитаних учителів вважають, що з 3-го класу варто починати бальне оцінювання, аби зберегти мотивацію учнів до навчання.

Окрім того, понад 80 % педагогів вважають позитивним та корисним формувальне оцінювання, оскільки це допомагає учням виявляти сильні сторони, акцентувати на тому, над чим ще треба попрацювати, формує вміння аргументувати, висловлювати думку, дискутувати тощо.

Вчителі наголошують, що важливими моментами формувального оцінювання є самооцінювання (85 %), оцінювання учнями одне одного (84 %) та спільна з учнями розробка критеріїв оцінювання (69 %).

Поділитися цією статтею