Підсумовуючи вступну кампанію 2019 року, «Вступ.ОСВІТА.UA» опублікували повний рейтинг вишів за кількістю заяв від вступників.

Як і минулого року, лідерами серед випускників 11 класу, є Київський університет ім.Шевченка, Львівський університет ім.Франка та Київський політех.

Четверту та п’яту сходинку посіли Львівський політех та Київський торговельно-економічний університет.

Нагадаємо, всього цьогоріч абітурієнти подали більше півтора мільйона заяв. З них 922 тисячі від випускників 11 класу для вступу на бакалавра та медмагістра.

ТОП-100 навчальних закладів за кількістю заяв від абітурієнтів

Заклад вищої освіти Регіон Кількість заяв
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка Київ 42354
2 Львівський національний університет імені Івана Франка Львівська область 37380
3 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Київ 36371
4 Національний університет “Львівська політехніка” Львівська область 31545
5 Київський національний торговельно-економічний університет Київ 25905
6 Національний авіаційний університет Київ 23513
7 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Харківська область 20528
8 Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” Київ 19656
9 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Київ 16329
10 Київський університет імені Бориса Грінченка Київ 15477
11 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара Дніпропетровська область 15326
12 Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ 14418
13 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівецька область 14169
14 Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Івано-Франківська область 14132
15 Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Харківська область 13895
16 Національний університет “Києво-Могилянська академія” Київ 12366
17 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харківська область 11119
18 Запорізький національний університет Запорізька область 10705
19 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова Одеська область 9610
20 Університет митної справи та фінансів Дніпропетровська область 9575
21 Київський національний університет культури і мистецтв Київ 9377
22 Державний вищий навчальний заклад “Ужгородський національний університет” Закарпатська область 9342
23 Київський національний лінгвістичний університет Київ 9005
24 Національний університет харчових технологій Київ 8747
25 Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” Дніпропетровська область 8218
26 Харківський національний університет радіоелектроніки Харківська область 8204
27 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Волинська область 7773
28 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Харківська область 7661
29 Одеський національний політехнічний університет Одеська область 7165
30 Тернопільський національний економічний університет Тернопільська область 6870
31 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова Харківська область 6691
32 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Київ 6587
33 Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди Харківська область 6555
34 Київський національний університет технологій та дизайну Київ 6487
35 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Харківська область 6243
36 Хмельницький національний університет Хмельницька область 6137
37 Національний університет “Одеська юридична академія” Одеська область 5961
38 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Черкаська область 5640
39 Державний університет телекомунікацій Київ 5582
40 Національний транспортний університет Київ 5497
41 Вінницький національний технічний університет Вінницька область 5300
42 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського Вінницька область 5199
43 Сумський державний університет Сумська область 5105
44 Національний університет “Запорізька політехніка” Запорізька область 5065
45 Київський національний університет будівництва і архітектури Київ 4832
46 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківська область 4821
47 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Тернопільська область 4803
48 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Вінницька область 4696
49 Донецький національний університет імені Василя Стуса Вінницька область 4676
50 Одеська національна академія харчових технологій Одеська область 4661
51 Національний університет водного господарства та природокористування Рівненська область 4659
52 Одеський національний морський університет Одеська область 4610
53 Вінницький національний аграрний університет Вінницька область 4609
54 Луцький національний технічний університет Волинська область 4591
55 Рівненський державний гуманітарний університет Рівненська область 4559
56 Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України Тернопільська область 4498
57 Чернігівський національний технологічний університет Чернігівська область 4467
58 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Львівська область 4384
59 Приватний вищий навчальний заклад “Київський університет культури” Київ 4341
60 Вінницький торговельно – економічний інститут Київського національного торговельно – економічного університету Вінницька область 4312
61 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» Одеська область 4265
62 Херсонський державний університет Херсонська область 4145
63 Державний вищий навчальний заклад “Івано-Франківський національний медичний університет” Івано-Франківська область 4110
64 Житомирський державний університет імені Івана Франка Житомирська область 4069
65 Харківський національний медичний університет Харківська область 3920
66 Одеський національний економічний університет Одеська область 3797
67 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка Полтавська область 3785
68 Вищий навчальний заклад “Університет імені Альфреда Нобеля” Дніпропетровська область 3770
69 Одеський національний медичний університет Одеська область 3762
70 Державний університет “Житомирська політехніка” Житомирська область 3756
71 Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний медичний університет” Чернівецька область 3740
72 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Харківська область 3626
73 Житомирський національний агроекологічний університет Житомирська область 3586
74 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького Львівська область 3560
75 Приватне акціонерне товариство “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” Київ 3530
76 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Хмельницька область 3508
77 Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського Київ 3477
78 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Черкаська область 3365
79 Державний університет інфраструктури та технологій Київ 3330
80 Чорноморський національний університет імені Петра Могили Миколаївська область 3285
81 Запорізький державний медичний університет Запорізька область 3250
82 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Тернопільська область 3216
83 Університет державної фіскальної служби України Київська область 3173
84 Львівський торговельно-економічний університет Львівська область 3127
85 Національний університет фізичного виховання і спорту України Київ 3064
86 Національний університет “Острозька академія” Рівненська область 3001
87 Полтавська державна аграрна академія Полтавська область 2904
88 Вищий навчальний заклад “Університет економіки та права “КРОК” Київ 2877
89 Львівський державний університет внутрішніх справ Львівська область 2794
90 Дніпровський державний аграрно-економічний університет Дніпропетровська область 2753
91 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Львівська область 2729
92 Міжнародний гуманітарний університет Одеська область 2693
93 Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Кіровоградська область 2683
94 Криворізький державний педагогічний університет Дніпропетровська область 2569
95 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтавська область 2552
96 Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Сумська область 2546
97 Вищий навчальний заклад “Український католицький університет” Львівська область 2532
98 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського Львівська область 2479
99 Українська медична стоматологічна академія Полтавська область 2475
100 Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет” Дніпропетровська область 2423

У таблиці врахували всі заяви від вступників на бакалавра та магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання станом на 24 липня 2019 року.

Поділитися цією статтею
Автор: