Міністерство освіти і науки затвердило типову освітню програму, яка створює умови для продовження реформи «Нова українська школа» у 5–9-х класах із 2022 року. Вона визначає, яким буде навантаження учнів та які предмети вивчатимуть школярі, повідомляється на сайті МОН.

У МОН наголосили, що навчальне навантаження учнів не збільшується. Для цього встановили допустиму сумарну кількість годин (навчальних занять) тижневого навантаження учнів. Згідно з програмою, питання навчального навантаження для учнів регулюється Санітарним регламентом для шкіл.

За 5-денного навчального тижня кількість годин становить:

  • для учнів 5-го класу — 28 годин на тиждень;
  • для учнів 6-го класу — 31 годину на тиждень;
  • для учнів 7-го класу — 32 години на тиждень;
  • для учнів 8-го класу — 33 години на тиждень;
  • для учнів 9-го класу — 33 години на тиждень.

Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів. Кількість уроків з фізичної культури — не менше трьох разів на тиждень для кожного класу.

Окрім того, визначено кількість додаткових годин для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять, що для рівня базової середньої освіти становить 227,5 годин.

Що стосується змісту навчального плану, дискусії викликала наявність предметів етичного спрямування.

МОН запевняє, що школи самостійно приймають рішення щодо наповнення цих предметів. Типовим навчальним планом передбачена можливість вивчення учнями 5–6-х класів одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства» або іншого курсу морального спрямування. І, відповідно до закону України, школа визначає перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі, що відображається в навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

«Саме заклад освіти з урахуванням освітніх потреб учнів ухвалює рішення щодо включення до освітньої програми одного з предметів: «Етика», «Культура добросусідства», інший курс морального спрямування або вивчення відповідних питань у межах інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут», — запевнили у Міністерстві освіти і науки.

Фото https://ua.depositphotos.com.

Поділитися цією статтею