Якщо раніше педагогічні працівники могли провадити педагогічну роботу впродовж основного робочого часу, то тепер вони повинні провадити її протягом встановленого графіка, який є поза робочим часом за основним місцем роботи. Щодо оплати праці цих годин, то тут змін не передбачено.

Така зміна була внесена Постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2022 року № 1306. Нею була скасована Постанова «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245, а розпорядженням № 1047-р цього ж дня скасований наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 р. № 43, який містив Перелік робіт, що не вважалися сумісництвом і виконання яких з дозволу керівників могло здійснюватися впродовж основного робочого часу без утримання заробітної плати. Зокрема роботою, яка не вважалася сумісництвом, пунктом 3 Переліку визнавалася педагогічна робота з погодинною оплатою праці в обсязі не більш як 240 годин на рік. Саме цей вид роботи виконували педагогічні працівники методичних установ, закладів післядипломної освіти, органів управління освітою, інших установ та закладів, викладаючи предмети, курси, які працювали учителями, викладачами, керівниками гуртків у закладах загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної, вищої чи фахової передвищої освіти та отримували за цю роботу оплату з погодинного розрахунку одночасно із зарплатою за основним місцем роботи.

Тепер під час укладення трудового договору про сумісництво необхідно враховувати норму статті 102-1 КЗпП України про те, що сумісництво — це виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час. 

«Тобто, якщо раніше педагогічні працівники могли займатися педагогічною роботою впродовж основного робочого часу, то тепер вони повинні нею займатися протягом встановленого графіка, який є поза робочим часом за основним місцем роботи. Щодо оплати праці цих годин, то тут змін не передбачено», — коментує юристка Євгенія Кузнєцова.

Юрист Олександр Сич розглядає й інший кут питання: «Інший вимір: у контексті того, що дуже багато українців наразі без роботи, а хтось в цей час обіймає фактично дві посади і на жодній не реалізується на 100%, то думаю, що така зміна законодавства, принаймні в цей час, більше тяжіє до справедливості, аніж попередня модель».

Також він звертає увагу: зміни стосуються не лише вчителів-сумісників, а й усіх, хто суміщає свою посаду з посадою вчителя.

Фото: pexels.com

Поділитися цією статтею