Під час карантину вчителів змушують писати заяви «про відпустки за власний рахунок», подекуди — працювати в неотоплюваних приміщеннях та без можливостей для дистанційного навчання. Про це повідомляє на сторінці Facebook освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

 Від готує пропозиції для виправлення порушень:

ЯК ЗАХИСТИТИ ПРАВА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ?

Ці чотири дні від початку карантину були для освітнього омбудсмена та Служби освітнього омбудсмена вкрай напруженими.

Незважаючи на те, що з четверга за моїм розпорядженням Служба працює дистанційно, обсяг роботи, яку ми виконуємо, зріс практично в рази.

Ми отримали десятки звернень стосовно реальних та можливих порушень прав учасників освітнього процесу, що безпосередньо пов’язано з карантином, відповіли на більшість з них.

Відбулися десятки розмов із МОН, керівниками органів управління освітою в регіонах, директорами шкіл, вчителями, випускниками шкіл…

За результатами цього спілкування завтра вранці готовий подати до Кабміну та МОН свій аналіз проблем та пропозиції щодо їх вирішення.

Деякі з цих пропозицій можуть видатися дуже неочікуваними і викликати дискусії. Я готовий до цього: нестандартна ситуація вимагає нестандартних рішень.

Бо, за моїм глибоким переконанням, будь-яка людина на державній посаді має не лише передавати донизу рішення «згори», але й мати власні переконання та рішучість пропонувати рішення у складних ситуаціях.

Відразу після опису проблеми пропоную певну модель її вирішення.

І. ДИСКРИМІНАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ЩОДО ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Проблема. У зв’язку із запровадженням карантину деякі органи місцевої влади здійснюють заходи, які містять ознаки дискримінації працівників закладів освіти, що проявляється в ігноруванні рекомендацій, що містяться в листі МОН № 1/9-161 від 13.03.2020 «Щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання через карантин», що призводить до встановлення органами місцевої влади заробітної плати педагогічним працівникам у розмірі 2/3 від ставки посадового окладу. Такі дії прямо суперечать нормі ст. 113 Кодексу України про працю, яка визначає, що «за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища не з його вини, за ним зберігається середній заробіток». Нинішня ситуація однозначно є «небезпечною для життя чи здоров’я працівника або для людей, які його оточують», тому середній заробіток має бути збережений. Тим більше, що педагоги не «простоюють», а працюють дистанційно.

Пропозиція. Негайно, за участі Міністерства фінансів України, Державної аудиторської служби, інших уповноважених установ визначити принципи та механізми обліку робочого часу працівників і нарахування заробітної плати під час карантину, забезпечивши безумовне дотримання прав педагогічних та науково-педагогічних працівників.
Зафіксувати, що на час карантину для всіх працівників закладів і органів управління освітою зберігається середня зарплата з урахуванням всіх доплат та надбавок.

ІІ. ВІДСУТНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ-СУМІСНИКАМ ТА ТЕХНІЧНОМУ ПЕРСОНАЛУ НА ЧАС ТРИВАЛОГО КАРАНТИНУ

Проблема. Відсутнє чітке розуміння процедур та механізму нарахування заробітної плати під час карантину працівникам-сумісникам, та технічному персоналу закладів освіти.

Пропозиція. Надати однозначні роз’яснення органам місцевої влади щодо нарахування заробітної плати на період карантину працівникам-сумісникам та технічному персоналу закладів освіти.

ІІІ. ПРИМУСОВЕ ВІДПРАВЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ВІДПУСТКУ ЗА ВЛАСНИЙ РАХУНОК

Проблема. Примус педагогічних працівників до написання заяв «про відпустки за власний рахунок» під час карантину.

Пропозиція. Я усвідомлюю конраверсійність того, що зараз пропоную, але з цим треба щось робити: так далі не можна.
Оскільки такий примус з боку керівників закладів освіти (точніше — місцевої влади) практично неможливо задокументувати, а більшість педагогічних працівників відмовляється подавати офіційні звернення, цілком обгрунтовано побоюючись помсти з боку місцевих чиновників, необхідні асиметрічні дій, які можуть виглядати екстраординарно.
Наприклад — тимчасово обмежити кількість працівників закладу освіти, які можуть одночасно взяти відпустку за власний рахунок. Кількість таких працівників встановити у певній пропорції до загальної кількості працівників закладу освіти, скажімо — 1:20.
Можливі інші варіанти, які ще можуть народитися у ході обговорення цих пропозицій

ІV. ПОРУШЕННЯ ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА БЕЗПЕЧНІ ТА НЕШКІДЛИВІ УМОВИ ПРАЦІ

Проблема. Органами місцевої влади ухвалюються рішення про відчутне зменшення або взагалі відключення від теплопостачання будівель закладів освіти, що призводить до різкого зниження у них температури повітря, іноді — до 7-8 градусів.

Водночас від працівників закладів освіти вимагається «щоденна присутність на робочому місці», без можливості дистанційної роботи, що наражає їх на потрійний ризик:
a. підвищує ймовірність зараження по дорозі на роботу і додому;
b. зростають ризики зараження безпосередньо під час спілкування у закладі освіти;
c. низька температура у приміщеннях закладів освіти провокує виникнення у працівників застудних захворювань та може бути причиною багатьох інших захворювань.

Пропозиція. Зважаючи на те, що деякі органи місцевого самоврядування ігнорують рекомендації листа МОН № 1/9-161 від 13.03.2020 щодо встановлення віддаленого режиму роботи для педагогічних та науково-педагогічних працівників та з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу зобов’язати педагогічних і науково-педагогічних працівників працювати віддалено, одночасно надавши роз’яснення та гарантії, що керівники закладів освіти та працівники, які працюватимуть віддалено, жодним чином не постраждають унаслідок можливих перевірок.

  1. ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Проблема. Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН від 25.04.2013 № 466 застаріло і не відповідає Законам України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям.

Пропозиція. Не слідувати вказаному Положенню, керівникам органів управління освітою та керівникам закладів освіти брати на себе ініціативу та на практиці реалізувати принцип академічної свободи: надати закладам освіти та педагогічним, науково-педагогічним працівникам право самостійно вирішувати питання організації дистанційного навчання, беручи до уваги матеріально-технічне забезпечення закладу освіти: наявність комп’ютерної техніки, гаджетів, мережі Інтернет у вчителів та учнів вдома.

Також треба звернути найретельнішу увагу на те, що обсяг завдань не має перевищувати за часом виконання норми, що встановлені для учнів відповідних класів чинними Державними санітарними правилами і нормами.

VІ. ДИСКРИМІНАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ЗЗСО, ЯКІ Є ПЕРЕМОЖЦЯМИ ТРЕТЬОГО (ОБЛАСНОГО) ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД

Проблема. Рішення МОН про скасування більшої частини учнівських предметних олімпіад (крім тих, переможці яких можуть брати участь у міжнародних олімпіадах) є, на мій погляд, необхідним та обґрунтованим.
Однак це рішення позбавляє випускників, які чимало сил та часу приділяли підготовці до олімпіад, шансу отримати певні пільги, визначені — п. 8, Розділу VII «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році»:
«Призерам (особам, нагородженим дипломами I–III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук України в рік вступу під час вступу на спеціальності, визначені Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 2), останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.»
Тобто — випускники втрачають шанс отримати додаткові пільгові бали за перемогу на олімпіадах, наприклад, з іноземної мови чи історії.

Пропозиція. Для дотримання принципів відповідальності за рішення влади та справедливого ставлення до навчальної праці здобувачів освіти пропоную всім переможцям третього (обласного) етапу, які через скасування четвертого етапу учнівських олімпіад позбавлені можливості взяти в них участь, нарахувати додаткових 5 балів до результату ЗНО з відповідного предмету, негайно внісши зміни до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році».

«А тепер — прошу висловлювати свої думки, критикувати, пропонувати свої варіанти.

Бо для захисту прав учасників освітнього процесу ситуація вимагає швидких, рішучих і, можливо, дуже нестандартних дій», — запропонував Сергій Горбачов.

Поділитися цією статтею
Автор: