На сайті МОН опублікували для громадського обговорення проєкт Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти на 2022 рік. Серед змін — посилено роль математики під час вступу до вишів.

Основні зміни в запропонованому порядку вступу:

  1. Розширено можливості для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою здобуття освіти.
  2. Удосконалено розподіл обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами.
  3. Скорочено перелік паперових копій документів, що їх мають подавати вступники, які подають заяви в паперовій формі (зокрема, тепер не потрібно буде подавати копії сертифікатів ЗНО та копію документа про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО).
  4. Змінено перелік обов’язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилено роль математики під час вступу до вишів.
  5. Для вступників на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров’я» замість фахового випробування будуть використовувати результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його складали.

Зауваження та пропозиції до проєкту можна надсилати у формі порівняльної таблиці до 11 жовтня 2021 року на e-mail: kernychna@mon.gov.ua.

Поділитися цією статтею