Міністерство освіти і науки рекомендує на початку навчального року з’ясувати готовність учнів до засвоєння нового матеріалу. Про це йдеться в рекомендаціях МОН щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у школах у новому навчальному році.

Таке діагностування залишкових результатів навчання учнів має бути проведене у зв’язку з тимчасовим призупиненням навчання та переходом на дистанційне навчання наприкінці минулого навчального року через початок активний бойових дій та карантинні заходи.

«Рекомендуємо на початку 2022/23 навчального року виявити рівень опанування учнями навчального матеріалу, яким вони оволодівали в умовах воєнного часу самостійно або із використанням технологій дистанційного навчання, визначити необхідність організації традиційного повторення вивченого матеріалу за минулий рік, запровадити «коригувальне навчання», — наголошують у МОН.

Відповідна робота допоможе з’ясувати готовність до засвоєння нового матеріалу, а також визначити оптимальні умови для планування й організації подальшого освітнього процесу.

Зважаючи на це, у календарно-тематичному плануванні на початку навчального року учителям необхідно визначити достатню кількість навчального часу для повторення і діагностування результатів навчання за попередній рік.

Спосіб діагностування знань учитель має обрати самостійно.

Водночас результати діагностування не мають підлягати обліку і враховуватися під час оцінювання за перший семестр.

Учителям радять використовувати завдання на впізнавання навчального змісту, його відтворення по пам’яті чи за наданим зразком.

Залежно від готовності учнів оволодівати програмовим матеріалом учитель може розширити тематичний блок «Повторення» для подолання виявлених труднощів і, відповідно, ущільнити програмовий матеріал, який має вивчатися, або опрацьовувати нові тематичні блоки.

«Календарно-тематичний план протягом навчального року може змінюватися залежно від результатів навчального поступу учнів», — зазначили в Міністерстві освіти і науки.

Поділитися цією статтею