Міносвіти представило до громадського обговорення проект наказу «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти».

Так, згідно з документом зарахування учнів відбувається на базі наказу керівника навчального закладу, що видається на підставі заяви про зарахування, поданої особисто одним з батьків дитини. Документи, необхідні для зарахування до навчального закладу:
— копія свідоцтва про народження чи документа, що посвідчує особу;
— оригінал або копія медичної довідки № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;
— оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів): табель навчальних досягнень за відповідний клас, свідоцтво, інший документ, що підтверджує здобуття освіти.

Оригінали всіх документів мають бути в наявності.

Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у першому класі, зарахування дітей до 1-го класу відбувається в межах нормативу наповнюваності класів, визначеного Законом України «Про загальну середню освіту», за такими правилами:

1) у першу чергу не пізніше 1 червня зараховуються діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти, є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в цьому закладі чи є дітьми працівників цього закладу освіти;
2) інші діти зараховуються до цього закладу освіти не пізніше 15 червня лише на вільні місця за датою їх народження (у першу чергу діти, старші за віком).

Для зарахування до 5-го класу закладу освіти, у структурі якого немає початкової школи, заяви подаються не пізніше 15 червня.

Зарахування до 10-11-го (12-го) класів ліцею на вільні місця відбувається, як правило, шляхом конкурсу.

Детальніше про зарахування, переведення та відрахування можна прочитати за посиланням.

Поділитися цією статтею