Міносвіти представило на громадське обговорення проект Положення про психологічну службу у системі освіти, де прописано чіткий список обов’язків для психологів навчальних закладів та для соціальних педагогів.

За своїм статусом практичні психологи та соціальні педагоги закладів освіти належать до педагогічних працівників.

Щодо обов’язків, то практичний психолог закладу освіти, зокрема:
— бере участь у освітній діяльності, спрямованій на забезпечення всебічного індивідуального розвитку учнів, збереження їх повноцінного психічного здоров’я; 
— сприяє розробці та впровадженню розвивальних, корекційних програм, посiбників, методичних рекомендацiй, планів освiтньої дiяльностi з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей здобувачів освіти, а також осіб, які перебувають на індивідуальній та інклюзивній формі навчання.

Соціальний педагог закладу освіти здійснює:
— соціально-педагогічний патронаж учнів, зокрема осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах тощо;
— надання допомоги дітям і сім’ям, які визнані постраждалими від військових конфліктів; 
— захист прав дітей, за відповідним дорученням представляє їхні інтереси у правоохоронних і судових органах та інших організаціях;
— формування відповідальної поведінки, навичок здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, готовності до самореалізації.

Відповідно до навантаження (одна ставка) тривалість робочого тижня практичного психолога та соціального педагога закладу освіти становить 40 годин. З них 50 % робочого часу відводиться для безпосередньої роботи з учасниками освітнього процесу (просвітницька, діагностична, консультативна, корекційно-відновлювальна діяльність тощо), а 50 % – на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів, оформлення робочої документації, планування, звітність, підбору інструментарію тощо.

Пропозиції та зауваження щодо проекту положення можна надсилати до 26 лютого 2018 року на адресу fliarkovska@ukr.net та info@imzo.gov.ua

Поділитися цією статтею