Український центр оцінювання якості освіти 28 січня опублікував Частину ІІ Звіту про результати моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти».

За даними дослідження, майже у 18 % учнів — випускників четвертого класу — математична компетентність сформована на високому рівні, тоді як близько 14 % учнів, які завершили здобуття початкової освіти у 2018 році, не володіють базовими математичними знаннями.

Найвищі результати випускники початкової школи 2018 року показали, виконуючи тестові завдання, що стосуються тем розділу «Числа й вирази» (62 % правильних відповідей). Натомість найскладнішими для 4-класників виявилися тестові завдання, які репрезентують змістовий розділ «Робота з даними» (51 % правильних відповідей).

У дослідженні зазначається, що рівень сформованості математичної компетентності випускників початкової школи частково пов’язаний з фактором педагога: можна говорити, хоча й із певними застереженнями, що в учнів тих класів, де вчителі мають вищу кваліфікацію, показники загалом більш високі.

Поділитися цією статтею