У вересні 2021 року для директорів шкіл затвердили новий професійний стандарт. Такий, що відповідає сучасним реаліям. У ньому прописано, хто може працювати освітнім менеджером і що саме він має робити. «Освіторія» розбиралася в тому, що змінилося і в чому новизна цього документа.

Чому це так важливо?

Стандарт розробили в Міністерстві освіти і науки України за участі фінського проєкту «Навчаємось разом». Документ пройшов громадське обговорення та перевірку фахівцями Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Мінсоцполітики України та НАН України.

Чому цей стандарт важливий?

Перш за все тому, що раніше нічого навіть схожого не існувало.

Із 2020 року в Україні є професійний стандарт вчителя. Тривалий час побутувала думка, що директор — це просто найбільш успішний та досвідчений вчитель. Але наразі очевидно: такий педагог повинен мати й низку інших компетенцій.

Що було раніше?

Раніше в директорів шкіл були лише посадові інструкції з правами та обов’язками керівника закладу освіти.

Торік конкретики стало більше. Адже в статті 38 нового Закону України «Про повну загальну середню освіту» вже більше інформації про цю посаду. Директором школи може стати лише громадянин України, котрий вільно володіє державною мовою, закінчив магістратуру, має педагогічний стаж не менш ніж три роки. Також у нього мають бути розвинені організаторські здібності, а стан фізичного і психічного здоров’я не повинен перешкоджати виконанню професійних обов’язків. Про те, як обирають за конкурсом директорів шкіл, «Освіторія» вже писала

Та до появи професійного стандарту не було документа, в якому були б описані компетенції, необхідні керівнику закладу освіти. 

Кому і навіщо потрібен цей стандарт?

Особливо цей документ важливий, зважаючи на реформу — Нову українську школу. Адже якщо раніше школи були ніби ланками на підприємстві, де всі мали виконувати однакові накази згори, то нині вони стають все більш самостійними та автономними. Зараз щодо цього триває перехідний етап. Сучасні заклади освіти повинні ухвалювати головні для навчального процесу рішення: визначати стратегію, обирати навчальну програму, прописувати правила для всіх учасників навчального процесу в статуті, визначати, де підвищуватимуть кваліфікацію вчителі, залучати кошти спонсорів та ефективно їх використовувати. Усе це неможливо без сучасних знань, проактивності та менеджерських здібностей директорів шкіл.

Для кар’єрного зростання. Кожен професійний стандарт — це орієнтир, за яким людина може прокачувати свої професійні якості. Отже, вчитель, який планує стати директором школи, відтепер матиме підказку, на чому саме він має знатися, які вміння та якості розвивати в собі.

Для перевірки відповідності посаді. Конкурсна комісія, яка обиратиме на цю посаду, відтепер має чіткі вказівки щодо того, хто з кандидатів ближчий до, так би мовити, ідеалу.

Для професійного розвитку. Нещодавно призначений на посаду керівник школи також зможе намітити план підвищення кваліфікації.

Для програм з підвищення кваліфікації. У майбутньому саме на професійний стандарт мають орієнтуватися заклади, які займатимуться підвищенням кваліфікації, курси для керівників шкіл, а також педагогічні університети. Адже їхні студенти — не лише майбутні вчителі, а й майбутні керівники шкіл. 

Які ж компетенції у сучасного директора школи?

П’ять з них — загальні компетенції, що важливі для кожного освітянина: громадянська (демонструвати активну громадянську позицію), соціальна (ефективно взаємодіяти, розв’язувати конфлікти), культурна (цінувати національну самобутність та мультикультурність), когнітивна, у тому числі цифрова (критично мислити, працювати з інформацією) та підприємницька (бути ініціативним, підприємливим). 

Суто професійні компетенції в стандарті об’єднали довкола п’яти трудових функцій. 

Що має робити керівник закладу освіти? 

  • Дбати про стратегічний розвиток школи. Для цього потрібна нормативно-правова компетентність, здатність стратегічно управляти персоналом (мотивувати, створювати умови для безперервного професійного розвитку вчителів та чимало іншого), а ще — стратегічно управляти школою. Останній пункт — вже про вміння враховувати запити та очікування від школи батьків у тому числі, дбати про модернізацію, новації, цифрову трансформацію. Тобто загалом розвивати заклад освіти так, щоб задовольнити потреби саме своїх учнів, підготувати людей, які зможуть професійно реалізуватися та знайдуть своє місце в сучасному світі. 

  • Управляти якістю освітньої діяльності. Для цього директор має не лише керувати освітнім процесом та оцінювати його результати, а й вміти залучити зовнішній моніторинг якості освіти. 

  • Забезпечувати партнерську та мережеву взаємодію. Задля цього керівник школи повинен мати лідерські здібності, організовувати ефективну роботу колективу, залучених фахівців, створювати умови для громадського контролю. А ще має бути емоційно-етична компетентність: певно, вперше офіційно визнано, наскільки це важливий момент для успішної діяльності школи. У соцмережах та приватних розмовах не раз можна почути від учителів, як директор говорить на підвищених тонах, стресує сам та вводить інших у стрес. Трапляється, навіть стає ініціатором булінгу проти фахівців, з якими має конфлікти. Так ось, нині задокументовано: керівник школи зобов’язаний створювати позитивний психологічний клімат, управляти власними емоційними станами. І це вже перший крок до нового образу сучасного українського директора школи. Звісно, ця компетенція — нелегка справа. Тим паче, умови праці керівника школи віднесено до управлінської діяльності, що пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним напруженням.

  • Організовувати безпечне та здорове освітнє середовище. Забезпечення інклюзивного простору та організація навчання для дітей з особливими освітніми потребами — один з елементів цієї діяльності нині. 

  • Безперервно професійно розвиватися. Маються на увазі здатність до навчання впродовж життя, без якої нині взагалі нікуди, інформаційно-цифрова компетентність, а ще — інноваційна, тобто знатися на сучасних тенденціях в освіті, втілювати в школі новації, перспективні педагогічні ідеї, у тому числі власні. У стандарті передбачено: від директора школи очікують щорічного підвищення професійної майстерності (самоосвіта, онлайн-курси, тренінги, семінари, майстер-класи). А після призначення на посаду він має в перший же рік пройти курс з управлінської діяльності — не менш ніж 90 навчальних годин. 

Поділитися цією статтею