Як поєднати мову і математику: 8 ідей для інтегрованих уроків

Деякі учні більше полюбляють гуманітарні науки, інші — точні. Першим буває нудно на математиці, другим — на уроках мови й літератури. А як провести урок яскраво та ефективно, щоб залучити до роботи максимум учнів? Як довести, що обидва предмети цікаві та пов’язані між собою, а все, що вивчають у школі, справді потрібно? Пропонуємо кілька завдань для інтегрованих уроків математики й української мови.

Умови математичних задач

Використання задач — чудовий метод для вивчення теми «Числівник» у 6-му класі. Учні мають поставити числа у відповідні відмінкові форми й записати в зошиті словами, а потім розв’язати задачу. Приклад придумує учитель чи бере з підручника або математичного збірника та адаптує до предметних цілей. Також можна дати завдання проаналізувати умову, готове розв’язання задачі та попросити знайти помилки (у кінцевій математичній відповіді, у відмінкових формах числівників, правописі тощо).

Приклади:

1. Записати числівники словами, вставити, де треба, пропущені букви, розкрити дужки, розв’язати задачу.

Студенти отримали 1600 гривен_ для придбання 165 пап_рових хризантем, якими пр_крашатимуть зал до св_ята. Виявилося, що їм не вистачило 50 гривен_, щоб купити необхідну кількіс_т_ квітів. Скіл_ки коштувала одна хр_зантема і скіл_ки (в/у)сього квіток учні (с/з)можуть купити?

2. Записати числівники словами, знайти найбільший спільний дільник. До якого розряду числівників належить число, отримане у відповіді?

Яку найбільшу кількість однакових подарунків можна скласти із 96 цукерок «Ромашка» і 144 цукерок «Ластівка»?

Головоломка

Завдання на уважність і кмітливість також можуть слугувати мовним матеріалом. Як і в попередньому прикладі, у тексті загадки (виведеному на екран інтерактивної дошки або надрукованому на картках) треба виконати завдання з мови і знайти правильну відповідь.

Приклади:

1. Прочитайте, розкрийте дужки, обравши правильний варіант. Виконайте синтаксичний розбір останнього речення. До якого виду за метою висловлювання воно належить?

(У/в) 12/поверховому будинку є ліфт. На першому поверсі живе (у/в)сього 2 (записати словом — збірний числівник) людей. Від поверху до поверху кількість мешканців збільшується в/двічі. На якому поверсі (в/у) цьому будинку найчастіше натискають кнопку виклик(а/у) ліфт(у/а)?

2. Розставте розділові знаки, підкресліть усі орфограми та поясніть їх.

Жили чотири друга. Вони мали імена Альберт Карл Дитріх і Фрідріх. Прізвища друзів — ті самі що й імена. Але в жодного хлопця ім’я і прізвище не збігаються. Крім того, прізвище Дитріха — не Альберт. Визначте прізвище й ім’я кожного хлопчика, якщо відомо що ім’я хлопчика з прізвищем Фрідріх є прізвищем хлопчика на ім’я Карл.

Залежно від рівня логічного мислення учнів та поставлених цілей уроку можна обирати менш і більш складні задачі на логіку.

Кросворд «Математичні поняття»

У кросворді використовуються поняття теми, яку діти зараз вивчають на уроках математики, або з попередніх для повторення, наприклад: чисельник, кратне, прямокутник, периметр, дробові, цілі тощо. Кросворд буде особливо доречним після чи під час вивчення лексичних груп або числівника. Коли діти відгадали всі слова, можна запитати: «До якої лексичної групи належать ці слова? Які ще слова відносимо сюди? Які ще лексичні групи ви знаєте?»

Під час вивчення числівника варто акцентувати увагу на тому, що поняття «чисельник» і «числівник» відрізняються: діти їх нерідко плутають. Також варто зазначити, що деякі математичні поняття ми також використовуємо під час вивчення теми «Числівник».

Шифрування

Запропонуйте учням розшифрувати речення/ приказку/ фразеологізм/ поняття/ тему уроку за допомогою математичного шифру. Наприклад, кожній букві відповідає певне число — порядковий номер літери в алфавіті. Розшифрування фразеологізму, приказки (прислів’я) або епіграфа буде особливо доречним, якщо вони стосуються теми уроку або допоможуть її вгадати.

Рівняння з кількома невідомими

Можна скласти для дітей рівняння, якому бракує певних компонентів для розв’язання, наприклад: х+2у=36.

У цьому випадку неможливо дізнатися, чому дорівнюють обидва невідомі. Тому треба дати відповіді на кілька питань, щоб розгадати один з компонентів (у). Із перших букв кожної правильної відповіді діти мають скласти необхідне для розв’язання число:

Речення, яке має дві та більше граматичних основ, називається (складним).

Слова, які вийшли з активного ужитку, тому що зникли названі ними предмети чи поняття (історизми).

Розділ мовознавства, що вивчає слова як частини мови (морфологія).

Отже, у=7. Тепер можемо розв’язати рівняння. Залежно від матеріалу, який учитель хоче пройти або повторити, можна додавати більше невідомих у приклад, ускладнювати його.

Домашнє завдання

Ребус. У ребусі можна зашифрувати номер вправи та розв’язати всім класом.

Графічна задачка. Доволі цікавими є задачі-картинки, які вимагають підвищеної уваги.

Таке своєрідне кодування домашнього завдання в ребусах та задачах передбачає розгадування разом у класі, бо дитина може помилитися й виконати іншу вправу або взагалі не впоратися.

Самостійна робота

Творче завдання. Записати свою власну задачу, використовуючи числівники в різних відмінкових формах. Також комусь з учнів можна запропонувати скласти власний ребус чи задачу-картинку на одну із вправ, яку ви маєте виконати наступного разу.

Дослідження-опитування

Цей вид роботи підійде для старшокласників. Запропонуйте учням провести певне опитування серед паралелі або старших класів, наприклад, скласти анкету із запитаннями на знання лексичних, граматичних або/та орфоепічних норм. Далі підрахувати кількість правильних відповідей у кожному класі та на паралелі, перевести це у відсотки, скласти за результатами діаграми.

Ці методи можна адаптувати й для інших предметів: математичні навички стануть у пригоді під час вивчення географії, біології, історії, іноземних мов, літератури тощо.

Поділитися цією статтею