Як планувати підвищення кваліфікації на 2024 рік: інструкція для вчителів

Як школі планувати підвищення кваліфікації учителів? Чи можна пройти курси або тренінги поза планом? Якщо тривалість навчання в кредитах, скільки їх має бути? Про це та інше розповідає юрист ГС «Освіторія» Олександр Брижак. Склали для вас просту й зрозумілу інструкцію, як запланувати підвищення кваліфікації на 2024 рік.

1. Як вчителю повідомити школі, як саме він хоче підвищити кваліфікацію?

Щороку на наступний календарний рік створюється план підвищення кваліфікації, до якого вносять пропозиції та побажання вчителів. У частині третій статті 59 Закону України «Про освіту», частині третій статті 40 Закону України «Про повну загальну середню освіту» сказано, що педрада на основі пропозицій вчителів формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації.

2. А йому мають право запропонувати інше навчання?

За згодою педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації. 

3. Законно, якщо про розподіл коштів на підвищення кваліфікації знає лише адміністрація? Або якщо це обговорюють лише з тими вчителями, які планують тривале навчання? 

Ні. Усі етапи планування мають бути публічними та прозорими. 

4. А які це етапи?

Процедура детально визначена в Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженому постановою КМУ від 21.08.2019 № 800 (зі змінами від 27.12.2019) та в листі-роз’ясненні МОН від 4.03.2020 № 1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти».

1. На першому етапі здійснюється перспективне планування на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. Цей план оприлюднюють на інформаційному стенді закладу освіти та на його вебсайті (якщо вебсайту закладу освіти немає, то на вебсайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року. На підставі орієнтовних планів підвищення кваліфікації суб’єкти підвищення кваліфікації, що фінансуються з обласних бюджетів, та їх засновники щороку формують регіональне замовлення для потреб відповідних областей.

2. Звісно, конкретика в будь-якому плануванні починається, коли стає зрозуміло, скільки грошей на це є. Тож другий етап починається після затвердження кошторису школи на відповідний рік. Директор школи має невідкладно оприлюднити загальний обсяг коштів, передбачених для підвищення кваліфікації працівників школи. Протягом наступних 15 календарних днів кожен учитель, вже зважаючи на фінансову сторону, подає пропозицію, яка містить таку інформацію:

 • тема (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо);
 • форма навчання;
 • обсяг (тривалість);
 • суб’єкт (суб’єкти) підвищення кваліфікації;
 • вартість підвищення кваліфікації (або вказує безоплатний характер надання такої освітньої послуги).

Пропозиції розглядає педрада, щоб сформувати план підвищення кваліфікації школи. Якщо пропозиція не містить усієї необхідної інформації, педрада не зможе взяти її до уваги. За результатами розгляду педагогічна рада закладу освіти затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік у межах коштів, затверджених у кошторисі школи за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів самостійного фінансування). Нижче подаємо зразок пропозиції від учителя.

5. Що має міститися в орієнтовному та остаточному планах? 

Орієнтовний план підвищення кваліфікації повинен містити інформацію про:

 • загальну кількість педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації;
 • основні напрями;
 • орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації.

Згідно з пунктом 19 Порядку підвищення кваліфікації план школи на відповідний рік містить:

 • список учителів, які повинні пройти підвищення кваліфікації в цьому році;
 • теми (напрями, найменування);
 • форми, види;
 • обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС). До слова, якщо він визначається в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, то 1 кредит дорівнює 30 годинам. Тобто за 5 років вчитель має отримати не менш ніж 5 кредитів підвищення кваліфікації;
 • перелік суб’єктів підвищення кваліфікації;
 • строки (графік);
 • вартість підвищення кваліфікації.

План підвищення кваліфікації може містити додаткову інформацію, що стосується підвищення кваліфікації педпрацівників.

6. І далі діють лише за планом? 

Ні, можливі зміни. Якщо вчитель звільнився або новий вийшов на роботу протягом року і постає питання про підвищення ним кваліфікації, треба внести відповідні зміни. Педрада самостійно визначає механізм та процедуру внесення таких змін чи уточнень. Якщо ж ідеться про зміну термінів проходження навчання, це може бути погоджено з керівництвом без внесення в план. 

Також якщо вчитель зацікавиться курсом, тренінгом, проєктом з підвищення кваліфікації, він може пройти його поза планом. Але лише за власні кошти. Підвищення кваліфікації поза межами плану фінансово не відшкодовується закладом освіти. Результати позапланового підвищення кваліфікації зараховуються так само, як і планового. 

7. Як у плані позначають, що вчитель збирається навчатися власним коштом? 

Позначають, що підвищення кваліфікації проходить шляхом самофінансування. А ось суму вказувати не потрібно, адже педрада ніяким чином не контролює особисті витрати вчителя. 

8. Якщо є два курси (тренінги) за однаковою темою, але з різною ціною, чи вільний учитель у виборі? 

За загальним правилом вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації обирає безпосередньо вчитель (частина друга статтті 59 Закону України «Про освіту»).

Однак якщо йдеться про використання бюджетних коштів на підвищення кваліфікації і вчитель хоче обрати дорожчий курс, варто скласти обґрунтування, у чому він є якіснішим (тут потрібні аргументи й доказова база: глибша експертиза, досвідченіші тренери).

Законодавство не вирішує цю ситуацію прямо, для цього є механізм: пропозиція вчителя з обґрунтуванням, рішення педради з урахуванням обґрунтування, розподіл бюджету на одного вчителя.

9. Один суб’єкт підвищення кваліфікації — це простіше для документації, ніж кілька, тож зазвичай усі в колективі проходять у нього?

Школи по-різному ставляться до цього питання. Є практика, коли вчителі отримують різноманітні знання та навички, а потім кожен ділиться цим із колегами під час спеціально організованого обміну досвідом. Так усі отримують користь.

10. Що після планування? 

На його основі школа в обов’язковому порядку укладає угоди із суб’єктом або суб’єктами підвищення кваліфікації. Коли навчання проведено, керівник школи приймає акт приймання-передачі наданих освітніх послуг. Важливий момент: акт підтверджує факт надання послуг з підвищення кваліфікації, а не рівень їхньої якості чи здобутих вчителем результатів навчання. Тому навіть за умови необхідності додаткового визнання педагогічною радою відповідних результатів навчання акт має бути підписаний директором школи, якщо немає сумнівів щодо факту надання відповідних послуг.

11. Як учитель повідомляє школу про проходження підвищення кваліфікації?

Порядок визначає, що вчитель щороку не пізніше 25 грудня має інформувати керівника школи про стан проходження підвищення кваліфікації в поточному році з додаванням копій отриманих документів про підвищення кваліфікації (сертифікатів, свідоцтв). Копії надалі мають зберігатися в особовій справі працівника.

Вчитель протягом місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про його проходження. Відповідно до частини четвертої статті 51 Закону України «Про загальну середню освіту» за результатами успішного підвищення кваліфікації кожен суб’єкт підвищення кваліфікації зобов’язаний видати педагогічному працівнику документ про підвищення кваліфікації, що має містити, зокрема, опис досягнутих ним результатів навчання.

Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядають на засіданні педради. Результати такого навчання у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого підтвердження. Результати підвищення кваліфікації в інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педради. Порядок такого визнання встановлюється педрадою. Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада має заслухати педагогічного працівника щодо якості реалізації програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації.

12. Що буде, якщо результати не визнає педрада?

Вона може надати рекомендації педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації в інших суб’єктів підвищення кваліфікації.

13. Як під час атестації можна перевірити, чи дійсно вчитель підвищував кваліфікацію? 

Суб’єкт підвищення кваліфікації має оприлюднити документ про підвищення кваліфікації на своєму сайті упродовж 15 календарних днів після його видачі. Там має бути така інформація:

 • прізвище та ініціали вчителя, якому видано документ;
 • форма, вид, тема (напрям, найменування) підвищення кваліфікації, обсяг (тривалість);
 • дата видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації.

14. Якщо вчитель викладає два предмети в школі, чи потрібно йому проходити підвищення кваліфікації в подвійному обсязі?

Ні, в законодавстві немає такої вимоги. 

Поділитися цією статтею