Підтягнути математику: 6 кроків ефективного вчителя

Повітряні тривоги, перенесення уроків, вимкнення світла — усе це спричиняє прогалини в навчанні. Особливо це стосується математики, де системність і послідовність вкрай важливі. То як підтягнути математику? Кандидатка педагогічних наук Дарина Васильєва пропонує 6 кроків для ефективного надолуження програми.

Дарина Васильєва,
кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця відділу
математичної та інформатичної освіти
Інституту педагогіки НАПН України

Які проблеми виникають в учнів?

Навчання під час війни ускладнене тим, що всі учасники освітнього процесу перебувають у різних умовах. Відтак складно організувати рівний доступ до освіти. Інститут педагогіки НАПН України провів опитування, тож ми дізналися, які труднощі є в учнів 5–11-х класів.

У дітей можуть виникати проблеми з навчанням, залежно від того, де вони перебувають. Наприклад, ми з’ясували, що 95% учнів на тимчасово окупованих територіях просто не мають доступу до української освіти.

Діти, які за кордоном, часто мають пригнічений емоційний стан через втрату звичного оточення, мовний бар’єр та небажання бути далеко від дому. А ті, хто навчається в іноземній школі, мають подвійне навантаження або взагалі не можуть відвідувати онлайн-уроки в українській школі.

Учні ВПО проходять тривалу адаптацію до нового навчального середовища. А ті, хто навчається онлайн, часто мають технічні проблеми через брак світла та зв’язку.

Крім того, задля забезпечення продуктивного навчання онлайн, учні повинні мати певний рівень відповідальності, самостійності, свідомості та мотивації до навчання.

Як впливає на навчання психоемоційний стан дітей?

Усі учні відчувають важкий психологічний стан, зумовлений загальною ситуацією та подіями, свідками яких вони стали. Але зрозуміло, що стани ці різні і досвід війни у кожного свій.

Загалом, у більшості учнів через стрес природно спостерігається регрес. Суттєво знизилися когнітивні процеси: учням важче запам’ятовувати та відтворювати матеріал, утримувати увагу. Важче сприймається абстрактний і геометричний матеріал. Діти можуть забувати терміни, таблицю множення, правила виконання дій.

Інститут педагогіки НАПН України проводив опитування вчителів математики щодо змін у поведінці учнів:

 • 53% з 553 опитаних вчителів зазначають, що в їхніх учнів знизилась відповідальність;
 • майже 45% говорять про зниження мотивації в учнів;
 • близько 41% звертають увагу на зниження уваги та концентрації;
 • близько 34% помітили, що учні стали гірше запам’ятовувати матеріал;
 • 26% вчителів повідомляють, що в учнів збільшився запит на активну взаємодію одне з одним.

Проблемою є також відсутність відчуття безпеки та стабільності в учнів. Наприклад, діти, які навчаються очно, не знають, чи відбудуться уроки в традиційному форматі, чи через обстріли їх скасують. Або вони проведуть частину занять в укритті. Через відключення світла діти можуть мерзнути або бути голодними. Тобто в них не задоволені базові потреби, що, звісно, впливає на можливість навчатися.

Які труднощі у вчителів?

Безпека і стабільність. Ніхто не відчуває себе в безпеці, але вчитель має створювати цю умовну безпечну бульбашку для учнів. Це вимагає значної роботи над собою і поповнення власних ресурсів.

Послаблення когнітивних процесів в учнів. Вчителі повинні виділяти на уроці час для вправ на підтримку та стабілізацію емоційного стану учнів. Також попит має особистісно орієнтований підхід, який зараз організувати ще складніше і він вимагає ще більше ресурсів від учителя.

Планування. Вчителям важко спланувати урок, адже незрозуміло, скільки учнів буде на уроці. Не завжди можна розраховувати на технічні засоби навчання. Тож педагоги зазвичай готуються до кількох сценаріїв.

Організація роботи на уроці. Вчителям, які працюють очно, потрібно паралельно працювати з учнями у класі та з учнями, які приєднались онлайн. Або ж учителі мають проводити урок двічі, працювати у дві зміни, надавати учням додаткові матеріали, які також потрібно підготувати.

Через вимкнення світла, відсутність інтернету чи мобільного зв’язку ускладнена комунікація з учнями в онлайн-форматі. Не завжди є змога провести урок, не всі виходять на зв’язок, з’являються технічні проблеми під час самих уроків. І ситуація щодня змінюється.

Усе це, беззаперечно, призводить до перевантаження вчителів, а іноді й до погіршення їхнього здоров’я.

Як надолужити прогалини у навчанні: 6 кроків

1️⃣

Починаємо з виявлення прогалин.

На платформі ВШО є діагностичні тести, які можна запропонувати учням на початку 5 класу для виявлення прогалин за початкову школу, тести для 7 класів для виявлення прогалин за курс 5-6 класу.

Для інших класів учителі можуть запропонувати учням контрольну за попередній рік. Це може бути та сама підсумкова робота або аналогічна їй.

2️⃣

Аналізуємо отримані результати.

Визначаємо теми, які потрібно повторити, та виділяємо на це час у календарному плануванні.

Для 2-3 учнів, які отримали найгірші результати, варто скласти індивідуальні програми надолуження з підтримкою вчителя.

3️⃣

Розділяємо класне та самостійне опрацювання.

Найголовніше питання — де взяти час на повторення з учнями попереднього вивченого матеріалу? Тут важливо розуміти, що поступово вчителі можуть привчати учнів до самостійного опрацювання матеріалу. Тож визначаємо теми, які разом з учнями потрібно повторно опрацювати. Наприклад, це п’ять тем за попередній навчальний рік. Для трьох тем можна виділити час в календарному плануванні. А для двох, у яких, на думку вчителя, менше нюансів, можна підготувати детально продумані матеріали для опрацювання учнями самостійно або в малих групах.

Алгоритм для самостійного опрацювання

 • Вказати, де теоретичний матеріал можна знайти: 1) в якому підручнику, 2) підібрати коротке відео з поясненням цього матеріалу, 3) запропонувати схему. В такому випадку учні самостійно можуть вибрати формат засвоєння теорії, який є ефективним саме для них. Обов’язково до блоку теорії вчителю треба надати учням список запитань з цієї теми. Ці запитання сприятимуть усвідомленню учнями, чи засвоїли вони теоретичний матеріал, чи потрібно його ще повторно опрацювати.
 •  Запропонувати серію найпростіших вправ за темою. Наприклад, учитель готує презентацію чи картки з завданнями для учнів. Картка містить кілька вправ різного рівня від найпростішої до складнішої. В кожній вправі є одне розв’язане завдання (на презентації може бути доданий голосовий супровід із поясненням) і решта завдань — аналогічні до розв’язаного. У такому випадку, майже кожен учень зможе зробити за аналогією базові завдання.
 •  На уроці необхідно виділити час для обговорення запитань, що є в учнів, розв’язування складніших задач чи проведення змагань.
 • На домашнє завдання можна запропонувати учням коротку самостійну роботу із завданнями, що є аналогічними до тих, що розглядалися.

Алгоритм опрацювання в малих групах

 •  Учитель об’єднує учнів у групи по 2-4 особи. В таких групах повинні бути учні, які мають прогалини з запропонованої теми та учні, які їх не мають. Учитель описує, яку роль відіграє кожен у групі (наприклад, учні, які не мають прогалин у темі, відіграють роль експертів, а ті, які мають — репортерів).
 • Вчитель детально описує завдання, кроки та правила взаємодії між учнями. Наприклад, один з учнів-експертів готує інфографіку та пояснює іншим теоретичний матеріал теми, далі репортери активно ставлять запитання, на які відповідає експерт. Після цього інший експерт пропонує репортерам завдання для розв’язування. Репортери розв’язують завдання та можуть робити запити на підказки від експертів.

4️⃣

Спостерігаємо за динамікою.

Після того, як ви актуалізували теми, в яких були прогалини у знаннях, варто запропонувати учням письмову роботу аналогічну до тієї, що була на вході. Так ви зможете оцінювати ефективність роботи учнів.

5️⃣

Виділяємо 5 хв кожного уроку на повторення.

Важливо актуалізувати знання учнів з різних тем постійно. Пропонуйте дітям комбіновані задачі, що допоможуть пригадати кілька тем одразу.

6️⃣

Використовуємо сучасні технології.

Щоб зробити навчання більш інтенсивним, запропонуйте дітям поза уроками навчатися у формі гри на онлайн-платформах. Наприклад, ВШО, GIOS, Matific. Там можна використовувати вже наявний україномовний контент.

Записуйте подкасти, короткі відео (до 5 хв), створюйте схеми та цікаві задачі. Ними можна обмінюватися з учнями в чаті. Така позаурочна взаємодія позитивно впливає на мотивацію учнів.

Побажання вчителям та учням

У час війни та відбудови надзвичайно важлива толерантність. Доцільно усвідомлювати, що ми всі маємо різний досвід, по-різному реагуємо на ситуацію, проявляємо себе, маємо різні думки. Добре, якщо намагатимемось почути та зрозуміти одне одного, це сприятиме єдності українців. Тож і надолуження матеріалу має відбуватися у дружній та спокійній атмосфері з упевненістю: разом ми здатні долати будь-які труднощі. 

Поділитися цією статтею