Чотири гри для першокласників для знайомства з LEGO

cover_lego_7
Автор тексту: Олена Юрченко
Зображення: Гра по-новому, навчання по іншому

Кидай і складай

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

Поради та хитрощі:

Screenshot_69

Основні завдання:

Запитання до дітей

Варіант: Математична башта

Збери за кольором
Час: 5-10 хв.
Діти вчаться: співпрацювати з однолітками, висловлювати думку усно і письмово, генерувати оригінальні ідеї, формувати навички творчого зв’язного мовлення, вміння послідовно викладати думку.

Основні завдання
1) Розмістіть у середині кола набір цеглинок різних за формою та кольором.
2) Діти повертаються спиною до цеглинок.
З) Назвіть будь-який колір. Діти розверта­ ються і протягом ЗО-ти секунд збирають цеглинки названого кольору. Стежте за ча­ сом і повідомляйте, коли залишилось 20, а потім – 10 секунд.
4) Коли час вичерпано, у кожноїдитини в руках є по декілька цеглинок. Тоді попросіть дітей самостійно збудувати щось з цеглинок, які вони зібрали. На це відводиться 1-2 хвилини.
5) Після цього діти розповідають, що вони збудували.

Запитання до дітей
• Чи може бути корисним створене вами у побуті/у школі?
• Де ви зустрічали об’єкт/предмет схожий на ваш у реальному житті?

Поради та хитрощі
• Якщо дітей багато і висловитися кожному не вистачає часу, нехай діти у парах розкажуть один одному про свої творіння.

Варїант: Вигадай історію

Запропонуйте дітям придумати/ намалювати/написати в класі/вдо­ ма/невелику розповідь/історію про створене.

Міні-вежа

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

Поради та хитрощі:

Screenshot_69

Основні завдання:

Запитання до дітей

Варіант: Математична башта

Час:5-10 хвилин
Діти вчаться: аналізувати, робити висновки на основі власних спостережень, шукати відповіді на запропоновані запитання і розв’язувати проблеми пошукового характеру.

Основні завдання
1) Діти обирають по 1О будь-яких цеглинок, які їм подобаються.
2) Після цього дітям пропонується збудува­ ти якомога вищу вежу, використовуючи лише 1О цеглинок, які вони обрали. Спо­ сіб з’єднання деталей діти обирають само­ стійно.
З) Попросіть дітей розповісти, як вони викону­ вали завдання.

Запитання до дітей
• Як можна визначити найстійкішу вежу?
• Як будувати вежу, щоб вона була стійкою?
• Яку найвищу вежу ви знаєте/ бачили?
• Яке призначення мають вежі?
• Які вежі ви пам’ятаєте з мультфільмів/ казок/фільмів?

Поради та хитрощі
• Діти багато чому навчаються, спо­ стерігаючи за однолітками. До­ звольте дітям активно ділитися своїми думками і заохочуйте їх до цього.
• Цю вправу можна виконувати в па­рах/групах.

Фантастична істота

Час виконання:

time453

Діти вчаться:

Поради та хитрощі:

Screenshot_69

Основні завдання:

Запитання до дітей

Варіант: Математична башта

Час: 10-20 хв.
Діти вчаться: креативно мислити, зв’язно висловлювати свою думку, працювати на спільний результат, працювати у групі, досягати компромісів.

Основні завдання
1) Кожна дитина самостійно будує модель фантастичної істоти. На це виділяється, наприклад, 1О хвилин.
2) Коли діти завершили будувати, попросіть їх розповісти про своє «творіння» один одному.

Запитання до дітей
• Яке ім’я могла б мати ваша істота?
• Де вона могла б жити?
• Як ви думаєте.що вона могла б їсти?
• Яке у неї могло б бути хобі?
• Як ви думаєте, про що вона могла б мріяти?

Поради та хитрощі
• Спонукайте дітей ділитися думками ОДИН з ОДНИМ і ставити ОДИН одному питання. За необхідності допома­ гайте дітям ставлячи питання!

Варіант: Парк фантастичних істот

1. Попросіть дітей об’єднатися у групи і разом придумати історію, яка об’єднає створені ними істоти в один сюжет та добудувати необхід­ ні об’єкти/частини сюжету.
2. Після цього педагог пропонує різні форми презентації створеного (усна розповідь, фото-, відеопрезентація).

Кольорові асоціації

Час виконання:

Діти вчаться:

зосереджуватися під час виконання завдання, асоціативно мислити, логічно обрунтовувати свою думку, тренувати пам’ять.

Поради та хитрощі:

• Пам’ятайте, що у цьому завданні немає правильних чи неправильних відповідей, і діти не повинні виправ­ ляти один одного. Адже в уяві однієї дитини яблуко може бути зеленим, а іншої – червоним.

Screenshot_69

Основні завдання:

1) Діти сідають колом. Розмістіть у середині кола набір цеглинок різних за формою та кольором.
2) Назвіть будь-який фрукт. Діти повинні взяти і покласти перед собою цеглинку такого ко­ льору, з яким у них асоціюється цей фрукт.
З) Якщо у дітей цеглинки різних кольорів, по­ просіть їх пояснити, чому,на їхню думку, так трапилося.
трапилося.
4) Далі педагог пропонує назвати якості та властивості названого фрукта.

Запитання до дітей

• Для чого в житті потрібні кольори?
• Що буває тільки одного кольору, різнокольоровим?
• Що можна приготувати з цього фрукта?

Варіант: Кольоровий код

1. Педагог називає підряд фрукти та овочі (або розповідає історію про них), а діти викладають цеглинки­ асоціації у рядок. Після цього діти розшифровують кольорову послі­ довність, називаючи фрукти та ово­ чі в тому порядку, в якому називав педагог.

2. Далі педагог просить дітей помі­ няти певні цеглинки місцями і «роз­ шифрувати» створений кольоро­вий код.

Поділитися цією статтею