Право вчителя на відпустку: як його захистити?

Літні канікули – не лише для учнів, а й для вчителів, – так думають люди, не пов’язані зі школою. Насправді з відпустками педагогів виникає чимало питань. Чи можна взяти її під час навчального року? Що робити, якщо змушені були брати відпустку під час карантину?А якщо вже брали два тижні власним коштом, чи можна оформити ще? На ці та інші питання «Освіторії» відповіла інспектор із кадрів Новопечерської школи Світлана Олексієнко.

1. Які бувають відпустки у вчителів?

🟠

Щорічні відпустки: основна та додаткова;

🟠

Додаткова у зв’язку з навчанням: надається за умови успішного навчання, а її тривалість, залежно від конкретних обставин, становить від 10 календарних днів до чотирьох місяців;

🟠

Cоціальні відпустки: відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустка у зв’язку з усиновленням дитини, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства, відпустка при народженні дитини тощо.

🟠

Творча відпустка: для закінчення дисертації, написання підручників, наукових праць тощо;

🟠

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях: для підготовки до спортивних змагань національного чи міжнародного значення;

🟠

Відпустки без збереження заробітної плати.

2. Скільки вчителю належить днів щорічної основної відпустки?

Педагогічні й науково-педагогічні працівники мають право на щорічну основну відпустку до 56 календарних днів (без урахувань святкових (неробочих) днів.

Тобто залежно від конкретної посади працівника та закладу освіти, де він працює, тривалість відпустки може бути й меншою за 56 календарних днів.  Закон про відпустки посилається на постанову КМУ від 14.04.1997 № 346, якою затверджено Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам. За цим порядком для шкільних вчителів усіх спеціальностей це 56 календарних днів.

3. Якщо у мене двоє дітей, тобто є право на додаткову відпустку, чи можу я взяти влітку 66 днів?

Така відпустка належить до соціальних відпусток. Вона надається працівникам, як матері, так і батьку, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, та складає 10 календарних днів.

Додаткова відпустка на дітей надається понад щорічні основну і додаткові відпустки (передбачені статтями 6, 7 і 8 Закону «Про відпустки»), а також понад щорічні відпустки (встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами), і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.

Тобто окремо надається щорічна відпустка 56 календарних днів, окремо соціальна – 10 календарних днів. Усі ці відпустки повинні надаватися згідно з затвердженим графіком відпусток.

4. Чи можна взяти відпустку не влітку?

Графіки відпусток складають заздалегідь, при цьому ураховуються інтереси виробництва (у випадку вчителя – закладу освіти), особисті інтереси працівників та можливості для їхнього відпочинку. Так сказано у Ст. 10 Закону про відпустки.

Відпустка вчителя узгоджується з навчальним планом, тож надається переважно влітку. Є окремі випадки, передбачені колективним договором, коли її можуть надати в інший канікулярний час: під час осінніх, зимових чи весняних канікул.

5. Що робити, якщо вчитель потрапив до лікарні під час канікул?

Якщо це сталося під час його щорічної відпустки, її можна перенести (на інший канікулярний час) або продовжити (якщо йдеться про час літніх канікул).

Тимчасова непрацездатність якраз одна з найбільш поширених причин, через що це трапляється. Також це може бути виконання державних, громадських обов’язків.

6. А у яких ще випадках переносять частину відпустки?

Перенесення щорічної основної відпустки, поділ її на частини та відкликання з відпустки провадиться відповідно до умов, передбачених статтями 11 та 12 Закону України «Про відпустки».

Педагог може перенести або подовжити відпустку за таких причин: тимчасової непрацездатності, виконання громадських або державних обов’язків, вагітності та пологів, збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням, несвоєчасно виплачені «відпускні» (за три дні до початку відпустки).

7. Поділити відпустку можна?

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено  на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Утім, це лише можливість, а не обов’язок роботодавця. Він не мусить робити так, як того бажає працівник, тому доведеться домовлятися. Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки повинна бути надана, як правило, в період літніх канікул, або в інший канікулярний період. Усі частини відпустки мають бути використані протягом робочого року.

8. Чи можна зовсім відмовитися від відпустки?

Якщо працівник відмовляється використати надане йому Конституцією та Законом «Про відпустки» право на відпочинок (щорічну відпустку), то роботодавець має право в межах, установлених графіком відпусток, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки.

Ненадання щорічних відпусток повної тривалості забороняється протягом 2 років поспіль.

9. Якщо змусили на час карантину брати відпустку, чи це законно? І що тепер робити?

Заклад освіти теж має право ініціювати перенесення відпустки вчителя. Утім, на це все одно була необхідна згода працівника та профспілки. Не можна примусово відправити людину у відпустку. Представники Міністерства освіти та науки пропонували звертатися до них зі скаргами, якщо вчителю не залишають вибору. Якщо працівник написав заяву на відпустку, то він тим самим дав свою згоду.

Що робити тепер, якщо щорічна відпустка вже була використана? Можна взяти відпустку без збереження заробітної плати.

10. Скільки може тривати відпустка без збереження зарплати?

Відпустка без збереження заробітної плати буває:

  • обов’язкова (згідно з переліком, встановленим у Законі «Про відпустки»);
  • за згодою сторін (до 15 календарних днів на рік);

Відпустка без збереження зарплати тривалістю до 15 календарних днів на рік може надаватися працівнику за наявності у нього сімейних обставин або інших причин для її надання на підставі ст. 26 Закону України “Про відпустки”.

Ініціювати оформлення відпустки без збереження зарплати має право виключно працівник. Відповідно роботодавець не може примусово відправити працівника в неоплачувану відпустку на зазначених підставах.

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін на період карантину має особливість. Така відпустка може надаватися на весь період карантину або на його частину, тобто більше ніж 15 календарних днів, та не включається у загальний термін. Дана відпустка надається працівнику виключно на підставі його особистої заяви. У заяві слід зазначити «у зв’язку із запровадженням карантину відповідно до ч. 4 ст. 84 КЗпП України та ч. 3 ст. 26 Закону про відпустки».

11. Скільки відпочиває вчитель, якщо він ще не пропрацював у школі рік?

Усі 56 днів. Згідно з ч. 14 ст. 10 Закону про відпустки керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший і подальші робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

Наприклад, вчителю будь-якої спеціальності, який працював на новому місці менш як рік, під час літніх канікул все одно нададуть 56 днів щорічної відпустки.

Поділитися цією статтею