Скільки коштує зменшити розмір класу на одного учня

Зображення: OECDiLibrary

Якщо зменшити розмір класу навіть на одного учня, це неймовірно вплине на фінанси, кажуть дослідники. Таке покращення можна «оплатити» нижчими зарплатами або більшим годинним навантаженням на вчителів, також можна просто скоротити уроки — дослідили в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

У всіх країнах шукають компроміс між меншими розмірами класів і вищими зарплатами вчителів. Яка ж політика дає найкращі результати? Головне — якісне викладання. Вищі зарплати можуть допомогти в цьому, але що ще? Подаємо переклад дослідження.

  • У період з 2005 по 2016 рік розмір класів середньої школи в державних закладах впав до 18 учнів у 24 країнах ОЕСР. Це часто є наслідком демографічних змін. Утім, скорочення розмірів класів також може бути популярною політикою, яку просувають вчителі та батьки.
  • Докази про вплив на успішність меншого розміру класу неоднозначні. Припускають, що вони можуть бути корисними лише для деяких учнів та за певних обставин. А ще це коштує дорого. У середній освіті фінансування додаткових вчителів, які необхідні для зменшення класів на одного школяра, збільшило б витрати на одного учня приблизно на 300 доларів на рік в країнах ОЕСР.
  • Якщо країни хочуть зменшити розмір класу, зберігши постійні витрати, вони можуть фінансувати цю зміну:
    — знизивши зарплату вчителів,
    — збільшивши години викладання,
    — скоротивши час навчання.
  • Серед країн, які витрачають приблизно однакові суми на одного учня, ті, хто має менший розмір класу, як правило, мають менші зарплати вчителів. Зважаючи на високу вартість зменшення розміру класу на одного учня, важливо оцінити, чи необхідне воно і за яких обставин компроміси цього варті.

Як обчислюється вартість заробітної плати вчителів?

Вартість заробітної плати вчителів — це показник загальних витрат країни на зарплату вчителів. Окрім зарплати самих вчителів, цей показник враховує три фактори, які впливають на кількість вчителів, необхідних в освітній системі:
— кількість необхідних навчальних годин,
— кількість годин, які вчителі викладають,
— розмір класів.

Діаграма 1. Як обчислюють витрати на зарплату вчителів, враховуючи час навчання, час викладання та орієнтовний розмір класу

Враховуючи, що між чотирма факторами є чітка математична залежність, можна використовувати моделювання та оцінити напрямок і розмір компромісів, потрібних для компенсації змін одного з цих факторів. Хоча фактичні значення можуть значно відрізнятися в кожній країні.

Ця проста модель враховує лише чотири фактори, і вона показує компроміс коштом одного з них. Насправді компроміси часто полягають у зміні кількох факторів одночасно. Крім того, значні регіональні відмінності можуть вимагати конкретної політики, яка не обов’язково відбиватиметься в національних середніх значеннях. Цей аналіз має на меті лише підкреслити важливість компромісів у прийнятті політичних рішень.

Потенційні компроміси між розмірами класу, зарплатою вчителя, навчальним часом та годинами викладання

У середньому в країнах ОЕСР щорічна заробітна плата вчителів на одного учня в державних установах становить 2 900 доларів США в початковій освіті та 3 600 доларів США в базовій середній освіті.

Якби країни мали зменшити розмір класу на одного учня, зберігши всі інші значення, це вимагало б більше вчителів і збільшило б зарплату вчителів на одного учня в середньому приблизно на 250 доларів в початковій і на 300 доларів у базовій середній освіті. Однак можна підтримувати загальну вартість зарплати та компенсувати вартість менших класів, якщо вносити зміни в інші фактори.

Тож на скільки потрібно зменшити зарплату вчителів, щоб компенсувати менший розмір класу? У 2016 році середня заробітна плата ОЕСР для вчителів з 15-річним стажем становила 44 400 доларів США на рік у базовій середній школі. На діаграмі 2 показано щорічне скорочення встановленої законом зарплати вчителів у середній освіті, що дало б кожній країні можливість зменшити розмір класу на одного учня без збільшення витрат. Розмір зменшення варіюється залежно від поточного рівня заробітної плати вчителів та орієнтовного розміру класу в кожній країні.

Наприклад, у Туреччині класи великі, а зарплата вчителів порівняно низька. Тому якщо тут зменшити розмір класу на одного учня, то знизити зарплату вчителям доведеться лише на 800 доларів в рік. А от у Швейцарії, де класи й так невеликі, скорочення має становити 5 300 доларів.

Крім того, країни можуть не змінювати зарплату вчителів, а замість цього коригувати кількість часу, яку педагоги проводять у класі. Це можна здійснити двома способами: або збільшити кількість годин викладання, або зменшити кількість годин, за які учні повинні пройти навчання. В обох випадках це може зменшити кількість необхідних вчителів і тим самим зберегти загальний розмір оплати праці.

На діаграмі 3 показано, наскільки кожній країні потрібно було б збільшити час викладання або скоротити час навчання, щоб компенсувати зменшення розміру класу на одного учня. Наприклад, у Чилі могли би повністю «заплатити» за це скорочення, збільшивши річний час викладання на 78 годин. Але важливо оцінити ці потенційні компроміси, беручи до уваги поточну ситуацію в кожній країні. Зокрема, у Чилі вже й так найдовший час навчання з усіх країн ОЕСР, тому подальше збільшення, щоб компенсувати менший розмір класу, неможливе і небажане.

Які компроміси обирають країни?

У всіх країнах влада прагне дати своєму населенню кращу освіту, при цьому ефективно використовуючи обмежені державні бюджети.

Найбільший вплив мають безпосередні вкладення в зарплату вчителів. Другий найвпливовіший фактор — розміри класів. Знайти компроміс між цими двома змінними намагаються за допомогою освітніх реформ та політики, обираючи: збільшувати зарплату вчителям чи наймати їх у більшій кількості.

На діаграмі 4 подано графіки зарплати вчителів порівняно з розмірами класів у різних країнах. Країни з високими витратами можуть дозволити собі найбільше: і вищі зарплати, і менші розміри класів, але вони також стикаються з компромісами в рамках власного бюджетного розподілу. На діаграмі видно, що країни з вищими зарплатами, як правило, мають більший розмір класу.

Менші розміри класів часто сприймають як корисні, але докази їх впливу на навчання учнів суперечливі. Результати останньої Програми міжнародного оцінювання учнів (PISA) показують, що в середньому школярі в більших класах показують вищу успішність. Інші дослідження виявили, що менші розміри класів можуть бути корисними в деяких випадках, наприклад для учнів з неблагополучним середовищем та дітей у перші роки навчання, які можуть потребувати більшої індивідуальної уваги. Навіть більше, зменшення класу може бути ефективним, лише якщо воно достатньо суттєве для нових педагогічних методик.

В усіх країнах ОЕСР за останні десятиліття розмір класів зменшується. Зменшення відбувається в основному через демографічні фактори, які зменшили кількість учнів без відповідної зміни кількості вчителів і шкіл.

Важливо передусім якісно навчати та поліпшувати результати учнів, тому престиж професії і мотивацію вчителів намагаються піднімати максимально. Окрім розмірів класів та зарплати важлива також якість підготовки до і після вступу в професію, статус професії та інші чинники.

Відносини між викладачами та суспільством

У всіх країнах також дискутують про необхідний час навчання. Проте організація режиму шкільного дня та методи, які використовують для навчання, здаються важливішими за фактичну кількість годин, проведених у школі. Широка розбіжність країн з низьким і високоефективним рівнем навчання вказує на те, що лише таких факторів недостатньо для гарантії кращих учнівських результатів.

Компроміси, висвітлені в цьому аналізі, є лише кількома з багатьох рішень, які країни повинні приймати, розподіляючи свої ресурси. Країни також повинні вивчити можливості інших інвестиційних сфер: навчання вчителів та шкільну інфраструктуру, а також компроміси між різними рівнями освіти. Усе це може впливати на вибір політики країн та успішність їхніх освітніх систем.

Висновки

Якщо зменшити розміри класів навіть на одного учня, це серйозно вплине на витрати.

Оплатити це покращення можна, компенсувавши один з інших факторів, що впливають на заробітну плату вчителів: знизити зарплату, зменшити необхідний навчальний час або збільшити кількість годин викладання.

У всіх країнах ОЕСР спостерігають компроміс між меншими розмірами класів та вищими зарплатами вчителів. Аналіз вказує, що важливо забезпечити насамперед якісне викладання.

Поділитися цією статтею