Оплата праці вчителя у воєнний час: роз’яснення з документів МОН

Понад 10 тисяч українських шкіл працюють зараз дистанційно. Утім, не всі вчителі змогли повернутися до викладання з різних причин. Як має бути оформлена у правовому полі робота вчителів у різних ситуаціях? Наприклад, якщо школа провадить онлайн-навчання або якщо вчителі виїхали, перебувають у небезпечних обставинах чи призвані до війська. Ми зібрали інформацію з офіційних документів МОН та відповідаємо на ці запитання.

Чи може вчитель працювати дистанційно, якщо він виїхав через військові дії?

Так, може, якщо школа організовує дистанційне навчання.

Під час дистанційного формату роботи за працівниками зберігаються права та обов’язки, визначені Кодексом законів про працю України.

Тобто, учитель має виконувати всі свої обов’язки в умовах дистанційного навчання — у тому числі перевіряти завдання учнів, оцінювати їх.

Як має бути оформлена дистанційна робота?

МОН рекомендує видати наказ про запровадження в закладі освіти дистанційного режиму роботи. Із цим наказом необхідно ознайомити працівників будь-яким доступним способом (у тому числі через електронну пошту).

Керівнику закладу освіти рекомендують забезпечити щоденний моніторинг результатів роботи працівників, наприклад, із використанням засобів відеоконференцзв’язку.

Як оплачуватиметься робота вчителів, якщо школа проводить дистанційне навчання?

 Тим учителям, хто проводить дистанційне навчання, оплата праці нараховується за фактично виконаний обсяг навчального навантаження.

 Щодо тих працівників, які через небезпеку або відсутність технічних умов не можуть приєднатись до освітнього процесу, ситуація розцінюється як простій. Відповідно, за час простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я працівника або людей, які його оточують, не з його вини, за ним зберігається середній заробіток.

Чи можна вести дистанційне навчання з-за кордону і чи буде така праця оплачуватись?

Так, можна працювати дистанційно з інших країн. Якщо школа працює в дистанційному форматі і вчитель забезпечений відповідними засобами зв’язку й підключенням до інтернету, він може викладати в онлайн-форматі з інших країн.

Відповідно до Кодексу законів про працю України, у разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за безпечні й нешкідливі умови праці на своєму робочому місці.

Чинне законодавство не встановлює жодних територіальних обмежень щодо робочого місця працівника в умовах дистанційної роботи, наголосив освітній омбудсмен.

Отже, педагогічні працівники цілком правомірно з використанням дистанційних технологій можуть працювати, перебуваючи за межами України.

Як має оплачуватись робота непедагогічного персоналу під час дистанційного навчання?

Якщо працівник відповідно до посадових обов’язків не може бути долучений до дистанційного навчання, то це розцінюється як простій не з вини працівника. Оплату простою непедагогічним працівникам і тим, хто працює за сумісництвом, МОН і Профспілка працівників освіти і науки України рекомендують нараховувати в розмірі середньої заробітної плати.

Які виплати мають отримувати працівники навчального закладу, якщо школа не проводить навчання?

Якщо школа не має можливості відновити навчання навіть у дистанційному форматі через те, що в місці її розташування ведуться бойові дії і відновлення роботи становить небезпеку для учнів і вчителів, це розцінюється як простій не з вини працівника. Також простій може бути викликаний відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи. Для дистанційного навчання — це, зокрема, відсутність інтернет-зв’язку.

Тоді оплата праці всіх працівників (педагогічних, науково-педагогічних та інших) закладів і установ освіти, навчання в яких призупинено, здійснюється в розмірі середньої заробітної плати. А тих педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за тарифікацією, — із розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, з дотриманням при цьому умов чинного законодавства.

Чи може педагог піти у відпустку, якою вона має бути і як її оформити?

Працівникам може бути надана відпустка за їхнім бажанням зі збереженням або без збереження заробітної плати. Її строк визначається відповідно до вимог трудового законодавства. Також лише за бажанням працівника його може бути звільнено за власним бажанням.

Міністерство освіти направило листа, у якому наголосило на забороні керівникам органів управління освітою та закладів освіти примушувати працівників (як педагогічних, так і інших) до написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати. Це має бути винятково рішення самого вчителя.

Працівники закладів освіти, які тимчасово виїхали за кордон і при цьому не можуть виконувати посадові обов’язки (зокрема дистанційно), так само мають право подати заяву про відпустку — зі збереженням заробітної плати або без, або про звільнення.

Якщо вчитель не має можливості подати заяву про відпустку особисто, він може написати її від руки, потім сфотографувати чи відсканувати й направити на офіційну електронну пошту закладу освіти.

Але не можна працівника, який не може виконувати роботу внаслідок обставин, пов’язаних з бойовими діями, відправити у відпустку «заднім числом», роз’яснює Мінекономіки.

Що робити, якщо втрачено зв’язок з працівником?

Якщо керівник закладу освіти не може зв’язатися з працівником, МОН і Мінекономіки рекомендують табелювати його відсутність кодом «НЗ» («Відсутність з нез’ясованих причин»). Після з’ясування обставин та виявлення того, що причини були поважні, можна скорегувати табель кодом «І» («Інші причини неявки»).

Зокрема, працівник може бути відсутній через призов або добровільний вступ на військову службу чи службу в підрозділах територіальної оборони.

Слід зазначити, що працівники, які не виходять на роботу внаслідок ведення воєнних дій та пов’язаних з ними обставин, не можуть бути звільнені за пунктом 4 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України через «прогул».

Чи правда, що всі, хто був відсторонений від роботи через відмову вакцинуватися від COVID-19, мають бути поновлені на роботі?

Так, ці вчителі можуть повернутися до роботи.

Наказ Міністерства охорони здоров’я від 25 лютого 2022 року № 380 зупиняє дію наказу МОЗ «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», до завершення воєнного стану в Україні.

Враховуючи, що цей наказ МОЗ слугував підставою для видання відповідних розпорядчих актів (наказів, розпоряджень) керівників закладів освіти щодо відсторонення від роботи невакцинованих від COVID-19 працівників, то всі такі накази повинні бути визнані такими, що втратили чинність з дня набрання чинності наказом № 380. Отже, відсторонені працівники допускаються до роботи.

Чи зберігаються місце і оплата за вчителями, яких призвали до війська?

Так, зберігаються.

Якщо вчителя або непедагогічного працівника школи призвали на військову службу, він повинен повідомити про це керівнику і надати відповідні документи, що це підтверджують. Керівник, у свою чергу, має видати наказ про увільнення працівника від роботи зі збереженням середнього заробітку, місця роботи та посади.

За працівниками, призваними на строкову військову службу під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток.

Гарантії зберігаються також за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення та перебувають на лікуванні в медичних закладах, а також потрапили в полон або визнані безвісно відсутніми. Вони тривають до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби в разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми.

До трудової книжки запис про звільнення співробітника у зв’язку з призовом на військову службу не вноситься.

Які соціальні гарантії мають учителі, які вступили до тероборони?

Згідно із Законом України «Про основи національного спротиву» на членів добровольчих формувань територіальних громад під час їхньої участі в підготовці та виконанні завдань територіальної оборони поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Тобто за тероборонівцями також зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток. Зауважимо, що це стосується тих, хто підписав контракт добровольця територіальної оборони.

Враховуючи специфіку служби в територіальній обороні, яка може передбачати не постійне, а періодичне залучення працівника школи до виконання своїх обов’язків, МОН рекомендує не в кожному випадку видавати наказ про увільнення працівника від виконання роботи за трудовим договором. Слід розглянути питання про доцільність і можливість встановити для працівників, які проходять службу в територіальній обороні, індивідуальний режим роботи, якщо це об’єктивно можливо. У кожному конкретному випадку слід виходити з рівня залучення людини до участі в територіальній обороні, кількості робочого часу, який витрачає працівник на цю діяльність, та ефективності й можливості виконання його основної роботи. При цьому на час виконання працівниками обов’язків з територіальної оборони в робочий час їм гарантується збереження місця роботи і середнього заробітку.

Поділитися цією статтею