12 запитань до вчителя, який з 1 вересня навчатиме 5-ті класи НУШ

Коли у 2021 році стартував пілот НУШ у базовій школі, навчальний заклад Олександра Черкаса не пілотував новий Державний стандарт базової середньої освіти. Але педагог узяв ініціативу у свої руки: навчався, проходив курси і тренінги. І тепер повністю готовий навчати п’ятикласників із 1 вересня за новими стандартами в умовах дистанційки. Своїм досвідом Олександр ділиться з «Освіторією».

1. Яким буде формат навчання з 1 вересня та чи зможете викладати за стандартами НУШ у 5-х класах у вашій школі?

З урахуванням безпекової ситуації в місті 2022–2023 навчальний рік у Дніпровській гімназії № 37 розпочнеться онлайн. Наразі заклад готується до зустрічі з учнями за будь-якою з визначених форм навчання (дистанційна, екстернатна, сімейна), яку батьки визначають особисто. Вчителі та вчительки повністю готові навчати за новими стандартами НУШ у 5-х класах, мають свободу дій — обирати навчальні матеріали, імпровізувати, експериментувати. Кожен і кожна пройшли низку ліцензованих навчальних програм підвищення кваліфікації. Наразі виклик — поєднати теорію з практикою. Комунікація з дітьми за кордоном підтримуватиметься так само, як із дітьми, які залишилися в Україні. Наразі працюємо над удосконаленням плану комунікації, враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини. Адже на нас чекає комунікація як із тими дітьми, які продовжують навчання в українській школі, так і з тими, хто планує поєднувати навчання в Україні з відвідуванням школи за кордоном. Я вважаю, що на рівний доступ до якісної освіти має право кожна дитина. Як учитель, намагатимусь зробити все можливе, щоби діти, які 1 вересня залишатимуться за кордоном, не втратили зв’язок з Україною та нашою системою освіти. Як це здійснити на практиці? Онлайн-зустрічі кілька разів на тиждень або зустрічі у вихідний день, присвячені комунікації та вивченню українознавства.

2. Скільки тривала ваша підготовка перед пілотуванням?

Мій навчальний заклад не брав участи в проєкті пілотування. Тому я з власної ініціативи розвивав професійні компетентності через тренінги, вебінари, воркшопи, конференції, курси. Відразу згадую своє перше навчання у 2018–2019 навчальному році — «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (60 годин на вивчення нового Держстандарту початкової освіти та методики компетентнісного навчання). Цей курс не був обов’язковим, але мені захотілося вивчити реформу з початку. Також згадую останній крутезний 30-годинний курс «Методика навчання української мови, літератури та інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) у 5–6-х класах ЗЗСО» Інституту педагогіки НАПН України.

3. Які елементи реформи — найскладніші , важко лягають на навчальний процес?

Найскладнішим елементом реформи НУШ, на мою думку, є наповнюваність класів і відсутність поділу класів на групи під час вивчення окремих предметів. Якби дітей у класі було менше, тоді навчання було б ефективнішим, учитель/учителька мали б можливість більше часу приділяти кожній дитині окремо. Якщо говорити загально про реформу, то може бути ризик, що концепція НУШ в деяких закладах матиме лише формальне впровадження. Тобто лише косметичні зміни, а сама якість навчання не зміниться. Усе залежить від учительства. Хочеться інтерпретувати цитату Франка: «Учителем НУШ стоїть». Із модельними програмами розбиратися не складно, якщо є вільний час для цього. І якби ж то цей час розгляду модельних програм оплачувався. На жаль, цього не було.

4. Вашій школі вистачає технічного забезпечення та навчальних матеріалів для повноцінного впровадження НУШ у 5-х класах із 1 вересня?

На жаль, нині наша школа, як і більшість українських шкіл, не має технічного забезпечення саме для повноцінного впровадження реформи нової української школи в 5-х класах із 1 вересня 2022–2023 навчального року. Ще трошки віримо в дива і сподіваємось, що протягом серпня це питання буде вирішено. Навчальні матеріали є.

5. Чи отримували ви надбавку за пілотування НУШ у 5-х класах?

Ні. Навчальний заклад не брав участи в проєкті пілотування НУШ. А за власну ініціативу впровадження елементів НУШ у 5-х класах, що не заборонено, держава надбавку, на жаль, не дає. А хотілося б. Але я знаю чимало колег, яким ніякої надбавки і за «офіційне» пілотування НУШ не виплатили.

6. Ще до реформи ви поєднували на своїх уроках літературу та інформатику. А за яким принципом ви побудували інтегровані уроки з мови та літератури за стандартами НУШ у 5-х класах?

Під час підготовки до інтегрованих уроків української мови та літератури керувався переважно особистісним принципом (формування культури життєдіяльності особистості) та діяльнісним принципом — вивчення навчального матеріалу, формування умінь і навичок, компетентностей через безпосередню діяльність дітей. Особливої уваги заслуговують інтегровані уроки української мови та літератури, адже ці предмети тісно пов’язані, і їх викладає один вчитель. Ефективним є метод проєктів, який дає змогу різновекторно характеризувати явище чи поняття, що вивчається. Такі проєкти зацікавлюють дітей, дають можливість виявити себе як дослідника, так і знавця мови, а також ритора. Інтегрованими проєктами можуть бути такі: «Крилаті вислови поетів та поеток», «Історія фразеологізму», «Музика у словах», «Слова-фарби в поезії», «Мовний портрет головного героя твору».

7. За яким принципом побудована навчальна програма на рік?

Навчальна програма інтегрованого курсу складена на рік зі щомісячним календарним плануванням, що досить зручно для вчителя. Основний посібник для роботи — хрестоматія з текстами в оригінальному чи скороченому варіанті. Деякі тексти передбачено для прочитання в класі, інші діти прослуховують за QR-кодом або переглядають анімафільми. Є також довідник, де в таблицях, малюнках та схемах подано мовознавчі поняття та найважливіші категорії з теорії літератури.

8. Модельна програма інтегрованого мовно-літературного курсу може бути структурована за роками навчання: на рік передбачено 9 розділів, кожен з яких містить 3–4 теми, що розвивають і конкретизують загальну тему. А як у вас?

Програму структуровано за роками навчання (5-й і 6-й класи), у межах кожного року передбачено 9 розділів. Кожний розділ містить 3–4 теми, які розвивають і конкретизують загальну тему розділу. Тематика розділів актуальна для молодших підлітків і значною мірою узгоджена з компетентнісним потенціалом галузі та ціннісними орієнтирами базової освіти. У межах кожного розділу визначені очікувані результати навчання, пропонований зміст та види навчальної діяльності. Очікувані результати навчання відповідають орієнтирам для оцінювання з мовно-літературної освітньої галузі, визначеним у Державному стандарті базової середньої освіти на етапі адаптаційного циклу. У кожному розділі представлено очікувані результати навчання з усіх чотирьох груп обов’язкових результатів навчання, визначених у Державному стандарті базової середньої освіти.

9. Наведете реальний приклад, як, розглядаючи літературний твір чи медіатекст, ви вивчаєте з учнями певні теми, та які міжпредметні зв’язки при цьому залучаються?

Інтеграція української мови та літератури утворює різноманітні міжпредметні зв’язки: з історією, етикою, математикою, літературою, географією, риторикою, живописом, музикою, іноземними мовами. Тож маємо короткі принагідні вкраплення інформації з матеріалу інших предметів, які сприяють глибшому сприйняттю та осмисленню поняття чи явища, яке вивчаємо.

Ідеться, зокрема, про вживання діалектизмів, застарілих слів у художніх творах, правопис великої літери у власних назвах (географія, історія), використання прикметників для точного опису людей, предметів, явищ та подій (література, історія, образотворче мистецтво). Багато важить опора на правильне вживання форм числівників під час читання й усного пояснення прикладів і задач із математики та у відповідях на уроках з інших предметів (історія, географія).

Інтегрований урок словесності — не просто знайомство з літературним твором чи медіатекстом. Це також диктант і аналіз лексики чи синтаксичних конструкцій із того самого твору.

Наприклад, для 5-го класу такий: після ознайомлення з народними легендами треба знайти інформацію про легенди свого краю, пісні, рослини-символи, історичні місця та видатних людей; обговорити у класі отримані відомості та створити гуртом туристичний буклет про рідний край. З мови дитина вивчає тип мовлення — опис, повторює правопис власних та загальних назв, діалектні слова, історизми, мовні норми, створює друковану продукцію — буклет. З літератури поглиблює знання про українське світобачення, розвиває вміння виразно читати та переказувати, тлумачити контент фольклорних творів. А якщо відбудеться інтеграція ще й з образотворчим мистецтвом, домашнім завданням буде намалювати ілюстрації до знайдених легенд рідного краю або створити допис у соцмережі (інтеграція з інформатикою та медіаграмотністю). У цьому простому прикладі знання правил української мови допомагають створити готовий медіапродукт — туристичний буклет. А робота з пошуком легенд стає наочним прикладом фольклорної мініекспедиції рідним краєм (+ інтеграція з природознавством).

10. У чому полягає практичний зв’язок із життям під час навчання за новою програмою? Які ціннісні проєкти вже втілювали ваші учні?

Сучасним дітям необхідний сучасний, креативний підхід у навчанні та пошук цікавих і доступних інструментів для реалізації завдань нової української школи. Приміром, проєкт «Креаторство». Його суть у тому, що дітям необхідно створити коротку рекламу будь-чого й опублікувати в соціальній мережі. Особливістю такого виду діяльності є дотримання певної інструкції: сама реклама дає опис продукту, текст реклами має містити речення із синонімами, антонімами, ускладнені однорідними членами, звертаннями та вставними словами. Очікувані результати: діти вчаться застосовувати здобуті знання, напрацьовані вміння та навички, працювати в команді, презентувати власний продукт для громадськості, створювати українськомовний контент у соцмережах, що є досить актуальним у наш час.

11. Які найбільші переваги інтегрованих уроків?

Переваги для дитини:

  • чітке усвідомлення мети кожного шкільного предмета в різних контекстах;
  • глибоке осмислення будь-якої теми завдяки її вивченню з різних ракурсів;
  • ефективне розуміння комплексного підходу, за допомогою якого предмети, навички, ідеї пов’язані з реальним життям;
  • удосконалення навичок системного мислення.

Уміння бачити взаємозв’язки всіх аспектів навколишнього світу врешті-решт формується у звичку, яка допомагатиме дитині протягом усього її життя.

Переваги для вчителя: інтеграція може ефективніше розвивати креативність.

12. Які здібності дітей «прокачують» інтегровані курси та загалом уся нова навчальна концепція НУШ для учнів 5-х класів?

Попри війну та дистанційне навчання, частково вдалося дослідити застосування дітьми вивченого матеріалу в реальному житті. Безмежно щасливий, що більшість моїх колишніх п’ятикласників та п’ятикласниць перейшли або в процесі переходу на українську мову для спілкування не лише на моїх уроках, а й у побуті та соцмережах. До слова, слідкую майже за всіма в Instagram! А вони — за мною:) Мої творчі, ініціативні діти вміють читати з розумінням, висловлювати власну думку усно і письмово (коментують мої дописи частенько), критично та системно мислити, логічно обґрунтовувати позицію, співпрацювати з іншими в команді. Протягом року набували компетентностей: навчалися за діяльнісним підходом; в основному створювали багато чого замість того, щоб напівсонно сидіти за партами й слухати мене. Переконаний, елементи інтеграції та проєктного навчання на моїх уроках словесності допомогли моїм 5-v класам отримати цілісне уявлення про світ, адже вивчали мовні та літературні явища з точки зору різних наук і вчилися розв’язувати реальні проблеми за допомогою знань з різних предметів.

Поділитися цією статтею