Завантаження Події
 • Це подія пройшло.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка запрошує Вас узяти участь у Всеукраїнському форумі молодих науковців (учнів, студентів, магістрантів, аспірантів) «Управління навчально-виховним процесом Нової української школи в контексті реформи впровадження інклюзивної освіти в Україні», який відбудеться 16–17 квітня 2020 року.

 

Напрями роботи форуму

 1. Професійний профіль асистента вчителя: міжнародний і національний досвід.
 2. Перешкоди впровадження інклюзії в освітній процес.
 3. Надання освітніх послуг дітям з «групи ризику» та дітям з особливими освітніми потребами в контексті реформи впровадження інклюзивної освіти в Україні».
 4. Досвід успішної роботи інклюзивно-ресурсного центру.
 5. Моделі підготовки майбутнього менеджера Нової української школи до роботи з дітьми з «групи ризику».
 6. Актуальні проблеми професійної підготовки в закладах вищої освіти України

Календар конференції

 • Прийом статей до 20.03.2020 р.
 • Реєстрація учасників: 16.04.2020 р.
 • Дні роботи: 16.04 – 17.04.2020 р.
 • Від’їзд учасників: 17.04.2020 р.

Робочі мови: українська та англійська.

  

Форми участі у конференції

 • публікація матеріалів;
 • публікація матеріалів та усна доповідь;
 • усна доповідь;
 • участь без доповіді та публікації.

 

За результатами конференції планується видання колективної монографії

Вимоги до матеріалів монографії:

 1. Мова: англійська, польська, українська чи російська.
 2. Шрифт: Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля – 20 мм з усіх сторін, абзац 1.
 3. Оформлення:

1-й рядок – назва статті (напівжирний шрифт). 2-й рядок – П.І.П. автора / співавторів (курсив). 3-тя рядок – місце роботи, місто (курсив). 4-й рядок – e-mail автора / співавторів (курсив).

Вирівнювання – посередині рядка. 5-й рядок – пропуск. 6-й рядок – текст статті (з абзацу).

 

 1. До статті має бути додані анотація (7-10 рядків) та ключові слова (3-5) англійською мовою.
 2. Подані матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретико-методичну або практичну цінність.
 3. Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню і повинні супроводжуватися конкретними пропозиціями щодо поліпшення існуючого становища і можливими напрямками використання викладених результатів наукових досліджень в подальшому.
 4. Посилання на джерела обов’язкові (джерела літератури подаються мовою оригіналу, без транслітерації або перекладу!).
 5. Матеріали повинні бути відредаговані стилістично і граматично.
 6. Оформлення текстової частини, малюнків і таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій. Не допускаються скановані і великі таблиці, скановані або не згруповані малюнки!
 7. Обсяг статті: до 15 сторінок.
 8. Кількість співавторів статті – не більше трьох!

 

Публікація тез конференції

Для опублікування приймаються тези  у такому вигляді: тези одного або декількох авторів не більше ніж на чотирьох аркушах формату А4.

Поля: верх, низ, ліве, праве – 2. Шифр – 14 Times New Roman. Інтервал: 1,5. Текст повинен бути викладений без помилок.

Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів.

Оргкомітет буде вдячний Вам за можливість доведення до відома своїх колег і всіх бажаючих інформації про проведення конференції.

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Прізвище, ім’я та по батькові автора, звання або посада, заклад, місто (14 шифр посередині рядка). Основний текст статті і література – 14 шифр. Графічні об’єкти чи малюнки, що використані у статті, подаються по тексту в форматі JPEG. Посилання на джерела даються у квадратних дужках із вказівкою на порядковий номер і сторінку. Література друкується у кінці в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних стандартів.

Матеріали, які не відповідають цим вимогам або програмі конференції, не будуть надруковані.

 

Умови участі в конференції

Матеріали будуть опубліковані у збірнику конференції. Для цього необхідно надіслати на електронну адресу KarReading2017@gmail.com

 1. Електронний варіант тексту статті (тез) та заявку за нижче поданим зразком (окремі файли!)
 2. Пересилання матеріалів конференції здійснюватиметься за вказаним у заявці відділенням «Нової пошти» за рахунок одержувача.

Текст статті та заявку на участь у конференції просимо надіслати на електронну адресу: KarReading2017@gmail.com

Консультативно-довідкові реквізити

Голова оргкомітету: декан природничого факультету, доктор педагогічних наук, професор М. В. Гриньова      

E-mail: KarReading2017@gmail.com

 

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Прізвище, ім’я та по-батькові (повністю) Науковий ступінь, вчене звання, посада,

місце роботи, ВНЗ

Назва статті (тез) Контактна адреса,

E-mail,

номер моб. телефону,

номер відділення «Нової пошти»

Форма участі:

-публікація без приїзду

-публікація і виступ

Бронювання житла (так/ні, гуртожиток чи готель)

 

Деталі

Початок:
16 Квітня, 2020
Кінець:
17 Квітня, 2020

Організатор

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Місце проведення

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Полтава, Ukraine + Карта Google